Het geheugen is inmiddels de meest kritische component in een computerconfiguratie. Tegelijk weten we zo weinig van hoe Windows het geheugen gebruikt. Kon je in eerste versies van Windows het geheugengebruik nog verregaand beïnvloeden, dat is inmiddels al niet meer zo. Je bent overgeleverd aan de techniek en mag hopen op een goede uitkomst. Maar zelfs die uitkomst is lastig te bepalen, Windows biedt maar weinig inzicht in hoe het de geheugenruimte gebruikt.

En dan verschijnt zo maar ineens een nieuwe tool van Sysinternals. Met RAMMap kan het geheugengebruik van een computer of server in kaart worden gebracht. Het programma biedt over zeven tabbladen een grafisch overzicht van het gecumuleerde gebruik van het geheugen door verschillende processen, het gebruik per proces, een overzicht van de prioritering van RAM (dit wordt gebruikt bij het inplannen van taken), de ‘physical page allocation’ en ‘physical ranges’, een overzicht van alle geopende bestanden in het geheugen en hun geheugengebruik, en tot slot opnieuw de ‘physical pages’ maar nu per geopend bestand.

Alleen op de pagina met informatie over de ‘physical pages’ kan gefilterd worden. De overige schermen zijn overwegend ‘as is’, doordat ze alleen informatie geven. Een uitzondering zijn de ‘File Details’ waarbij per geopend bestand verder doorgeklikt kan worden om alle adressen te vinden waar deze applicatie in het geheugen actief is.

Met de informatie die RAMMap levert kan het geheugenbeheer door Windows worden geopenbaard. Volgens Sysinternals-guru Mark Russinovich kan de informatie worden gebruikt om vragen te beantwoorden als ‘hoeveel fysiek geheugen gebruikt Windows nu precies’ en ‘hoeveel RAM wordt gebruikt door de kernel en drivers’. Enige studie is dan nog wel nodig, want RAMMap geeft weinig toelichting bij de data en laat ook het trekken van conclusies geheel aan de gebruiker over. Niet voor niets raadt Russinovich op de downloadpagina aan om zijn bekende boek ‘Windows Internals’ te raadplegen voor meer kennis van het geheugengebruik én vooral ook om verklaringen te vinden bij de gebruikte termen. Informatie is echter ook deels wel in zijn artikelen te vinden.

RAMMap is gratis, zoals alle Sysinternal-tools. Je kunt RAMMap downloaden of rechtstreeks vanaf de Sysinternal-site draaien. De single-binary bevat zowel de 32-bit als de 64-bit versie van het programma. De juiste versie wordt automatisch opgestart. RAMMap is alleen geschikt voor Windows Vista, Windows 7 en Windows Server 2008/2008R2.

Bron: Techworld