De applicaties die de kernprocessen in bedrijven ondersteunen, draaien voor het grootste gedeelte op mainframes. In de financiële sector geldt dit zelfs voor 90 procent van alle transacties. De meeste van deze applicaties zijn in COBOL geschreven. Ze bieden weliswaar de juiste ondersteuning voor processen, maar zijn in de loop der tijd inefficiënt geworden en brengen onnodige kosten met zich mee. Bedrijven die IT-modernisering goed aanpakken, verlagen IT-kosten, stimuleren de productiviteit en maken resources vrij voor nieuwe ontwikkelingen. Gezien het feit dat 70 procent van de IT-budgetten wordt opgeslokt om ‘de boel in de lucht houden’, biedt een toegenomen operationele efficiëntie op het vlak van applicatieonderhoud en infrastructuurondersteuning grote voordelen.

Brede blik noodzakelijk

De vijf genoemde tips hebben ieder afzonderlijk hun voordelen. Maar om IT-kosten structureel te verlagen en de efficiëntie in de hele organisatie te vergroten, is een brede blik noodzakelijk. Door de maatregelen te combineren, halen bedrijven past echt het uiterste uit modernisering en innovatie.

Tip 1. Zorg voor efficiëntere bedrijfsprocessen door bestaande mainframefuncties te hergebruiken

Bedrijfsprocessen zijn voor een groot gedeelte afhankelijk van de technologische infrastructuur. Maar bedrijven waarin jaren of zelfs tientallen jaren is geïnvesteerd in IT, vertrouwen vaak op verouderde applicaties. Daardoor ondersteunt IT de processen niet optimaal.

Toch zijn het de bewezen applicaties die zorgen voor concurrentievoordeel en die de basis vormen voor (toekomstige) groei. Ze zijn vaak uiterst stabiel en de kosten zijn laag. Een belangrijke tip is dan ook om niet het gehele applicatielandschap te vervangen, maar alleen niet-functionerende applicaties. Deze visie komt voor een gedeelte voort uit de Service-Oriented Architecture-gedachtegang (SOA), waarvan hergebruik een belangrijke component is. Door bestaande applicaties en functionaliteit te blijven gebruiken, maken bedrijven tijd en budget vrij voor de ondersteuning van veranderende bedrijfsprocessen, zoals Web 2.0, mobiele communicatie en optimale informatie-uitwisseling.

Tip 2. Verhoog mainframeproductiviteit met 30 tot 40 procent

Veel bedrijven gebruiken voor mainframeapplicaties tools die sinds de jaren tachtig niet veel zijn veranderd. In een Gartner-rapport van vorig jaar staat dat TSO/ISPF nog steeds de meest gebruikte ontwikkelomgeving voor COBOL-applicaties is.

Met op Windows gebaseerde Integrated Development Environments (IDE’s) zijn veel analyse-, ontwikkel- en testtaken (gedeeltelijk) automatisch uit te voeren. De inzet hiervan resulteert in een lager CPU-gebruik en een toegenomen ontwikkelproductiviteit. De hogere productiviteit alleen al kan zorgen voor 40 procent besparingen. Daar komt bij dat betere analyse- en testmogelijkheden van applicatieveranderingen zorgen voor een betere codekwaliteit.

Tip 3. Consolideer applicaties van niet-strategische platforms naar z/OS

Grote bedrijven hebben in de afgelopen jaren vaak te maken gehad met fusies en bedrijfsovernames. Hierdoor moet de IT-afdeling mainframe- en mid-range-omgevingen van diverse leveranciers beheren. Deze fragmentatie, verschillende ontwikkelmethodieken en applicatie-integratieobstakels vormen grote uitdagingen. Consolidatie naar één enkele omgeving biedt een uitgelezen kans om niet-strategische platforms uit de organisatie te halen. Door applicaties te consolideren op het z/OS-mainframe dringen bedrijven de operationele kosten terug en zorgen ze voor een betere standaardisatie van de strategische IT-architectuur. Op het eerste gezicht lijkt deze migratie kostbaar en complex. Maar er zijn automatiseringtools op de markt die ondersteunen bij code- en dataconversies.

Tip 4. Verplaats mainframe-batchprocessen of online applicaties naar kosteneffectievere omgevingen

Oorspronkelijk werden met name IBM-mainframes gebruikt voor bedrijfskritische applicaties. Maar ondertussen hebben Windows-, Unix- en Linux-servers enorme ontwikkelingen doorgemaakt op het gebied van veiligheid, kracht en schaalbaarheid en ze vormen tegenwoordig een goed alternatief voor IBM. Deze platforms bieden een prima prijs-prestatieverhouding. Het is dan ook lonend om applicaties naar een kostenvoordeliger alternatief te migreren. Dit geldt zeker voor bedrijven waarin de mainframe geen strategische investering meer is, of die het CPU-gebruik moeten terugdringen om upgradekosten te voorkomen.

Tip 5. Standaardiseer de mainframe-infrastructuur

Technologische ontwikkelingen, de inzet van losstaande oplossingen voor afdelingen en divisies en fusies en overnames. Deze zaken dragen bij aan toegenomen complexiteit, redundante functionaliteit en dubbele of juist ontbrekende licenties. Daar komt bij dat bedrijven geen of weinig inzicht hebben in waar de waarde van hun IT zit. De overstap naar één database of transactiesysteem zorgt voor toegenomen efficiëntie en minder complexiteit.

Een combinatie

Door een combinatie van verbeteringen in platformtechnologie en applicatietooling kunnen bedrijven de IT-kosten sterk verlagen. De verbeteringen afzonderlijk bieden al een oplossing voor krimpende budgetten en groeiende kosten en complexiteit. Door ze te combineren in een strategische aanpak voor IT-modernisering en een uitgebalanceerde portfolioplanning zijn zelfs in de meest rigide IT-activiteiten resources vrij te maken. Bedrijven die hier goed over nadenken en de tips ter harte nemen, leggen de basis voor innovatie, bedrijfsgroei en een betere afstemming tussen business en IT.

Reza Warnink is General Manager Northern Europe van Micro Focus Bron: Techworld