Een vriend van me wilde een wat oude MacBook Pro kopen en de accu controleren voordat hij tot aankoop overging. Omdat mensen nu waarschijnlijk Macs verkopen om een nieuw model te kopen, leek het me handig met jullie te delen hoe je de accu controleert. Dat is heel makkelijk en veel haal je uit een ingebouwd statusvenster.

De accu in de Mac kan een bepaald aantal laadcycli aan en als het aanbevolen aantal cycli is overschreden, raadt Apple een nieuwe accu aan. Apple zegt dat de accu is ontworpen om tachtig procent van zijn originele capaciteit behoudt voor 1000 volledige oplaadcycli.

Aantal laadcycli

Het kan verschillen per model hoeveel laadcycli er gespecificeerd worden. Op deze Apple-pagina zie je het aantal laadcycli per model op een rij. Behalve deze specifieke informatie geeft de Mac zelf ook een status weer van de accu waar je ook al wat aan hebt.

Accu's werken meestal nog wel verder dan het genoemde aantal laadcycli - het is een soort richtlijn - maar je kunt merken dat de accu minder lang meegaat na een oplaadbeurt tot op een punt dat je constant een stopcontact moet gebruiken om te kunnen werken. Om deze reden is het belangrijk om te kijken naar het aantal laadcycli dat de Mac zelf weergeeft in zijn statusoverzicht.

Om de laadcycli te zien doe je het volgende:

  • Open Over deze Mac in het Apple-menu (linksboven).
  • Zoek de knop getiteld Systeeminformatie.
  • (Houd de Option-knop ingedrukt als je op Over deze Mac klikt om meteen Systeeminformatie te openen.)
  • In dit venster heb je een overzicht van allerlei hardwaregegevens. Kies hier het onderdeel Voeding.
  • Onder Statusinformatie zie je het aantal cycli.

Verder kun je ook een globaal beeld van de accu krijgen met het veldje Batterijstatus. Als je deze aanspreekt vanuit de menubalk met de Option-knop, krijg je een van de volgende statusindicaties te zien:

Normaal: Dit is wat je graag ziet.

Vervang spoedig: De accu werkt, maar behoeft zoetjesaan vervanging.

Vervang nu: Je kunt de accu blijven gebruiken, maar hij gaat niet zo lang meer mee na een oplaadbeurt en je zou een vervangende accu moeten zoeken.

Onderhoud vereist: Geen paniek, je kunt de Mac blijven gebruiken, maar je zou hem naar een reparatiepunt moeten brengen voor revisie.

Wat is een laadcyclus eigenlijk?

Een laadcyclus is een term die gebruikt wordt door fabrikanten om de levensduur van een accu in te schatten, want de batterij gaat natuurlijk niet voor eeuwig mee. Een cyclus is de ronde van een volledig opgeladen accu naar een volledig lege.

Voorbeeld: Als je de accu gebruikt tot hij tien procent bereikt, hem dan volledig weer oplaadt en vervolgens tien procent gebruikt, telt dat in totaal als één cyclus. (Dat is dus 90 procent gebruikt voordat je opnieuw oplaadt, plus 10 procent ná opladen - en dat is 100 procent van de volledige cyclus). Als je de accu tot de helft gebruikt vier keer achter elkaar, telt dat als twee laadcycli.

Wat is de laadcyclus van een Mac?

De meeste huidige modellen (MacBooks, MacBook Air en MacBook Pros van dit decennium) gebruiken accu's die zijn gespecificeerd voor 1000 cycli. Dat zou voldoende moeten zijn voor tenminste drie jaar regelmatig gebruik. Oudere modellen, inclusief de oude MacBook Air komen op 300 cycli uit. Hier vind je een volledig overzicht.