1. Rocket Chat

Dit webchat platform maakt het mogelijk voor ondernemingen om een eigen chat service te openen. Rocket Chat werkt volgens een modulaire aanpak. Gebruikers kunnen hun chatsysteem zelf samenstellen en alleen de module gebruiken die ze nodig hebben zoals bijvoorbeeld Emoji-ondersteuning, video en audio conferencing of screen sharing.

De software heeft een app voor deskstops als Mac OS X, Windows en Linux, maar ook een mobiele app voor iOS en Android. Zelfs Firefox OS wordt ondersteund. Wie wil kan Rocket Chat dankzij open source ook zelf verder ontwikkelen.

2. Mattermost

Mattermost is eigenlijk een communicatie-app voor ondernemingen, vergelijkbaar met Slack. Het bijzondere aan Mattermost is dat de ontwikkelaars voorheen spellen op basis van HTML5 voor facebook hebben ontwikkeld. Mattermost was oorspronkelijk bedacht als spelportaal voor gebruikers buiten Facebook.

Dit heeft geleid tot een zeer goed ontwikkelde bediening/operationaliteit en een intuïtieve interface. Berichten en gegevens kunnen door alle apparatuur worden verzonden en gedeeld, alles binnen een gesloten infrastructuur. Mattermost is volledig compatibel met Slack. Er zijn twee varianten: een kleinere versie voor tot 50 gebruikers en een grotere versie voor honderden of zelfs duizenden gebruikers.

3. Hubl.in

Video conferencing tools zoals WebEX en GoToMeeting zijn in veel kantoren standaard aanwezig. Deze oplossingen zijn jarenlang gebaseerd op eigendomsrechten van desktop toepassingen, de nieuwste technische mogelijkheden door web browsers zorgen echter voor een nieuwe trend. Hubl.in is zo'n nieuwe browser tool. Het is ontwikkeld door Linagora, die onder andere ook verantwoordelijk was voor het platform OpenPaaS.

Het start video conferences zonder plug-in, direct in de browsers en zet in op webRTC. Op deze manier maakt Hubl decentrale communicatie tussen meerdere browsers mogelijk. Gegevens worden daarbij niet door middel van de dienst gestreamd maar direct tussen klanten. Dit verbetert ook de veiligheid.

4. MXNet

De Deep Learning Bibliotheek MXNET is van DMLC. Dit bedrijf heeft ook CXXNet, Minerva en Purine2 ontwikkeld. MXNet gebruikt haar ervaring uit deze drie projecten door symbolisch en imperatief programmeren "on the fly" te verbinden. In essentie gebruikt MXNet daarvoor een dynamische afhankelijkheidsplanner die beide ontwikkelingssystemen parallel mogelijk maakt.

Een toegevoegd programma voor de optimalisering van letters zorgt ervoor dat de software snel en efficiënt opslaat - de schaalwaarde wordt bepaald door middel van meerdere grafische processoren en machines. Indien gewenst functioneert deze zelfs als beeldherkenningstool op de smartphone. Omdat DLMC zich focust op het thema machine learning, bevat MXNet ook een verzameling van ontwerpen en richtlijnen om zelf deep learning systemen te ontwikkelen.

5. Bazel

Ondernemingen weten dat ze nieuwe software zo snel en hulpbronnenefficiënt mogelijk moeten ontwikkelen. Dit is nodig om de technische ontwikkeling te kunnen bijbenen. Door middel van monsters wordt dit door Google omgezet. Daarom heeft Google ook Bazel openbaar gemaakt, een subset van het software ontwikkelingssysteem van Google.

Bazel moet het ontwikkelingsproces versnellen en de betrouwbaarheid van de software door middel van een gezamenlijke gebruikte code repository verbeteren. Tests en releases worden geautomatiseerd waarin zowel een parallel programmering als ook caching worden aangewend om de rekensnelheid te vergroten.

Hierdoor is Bazel zeer geschikt voor meertalige en platform overschrijdende softwareprojecten met grote code databases die een intensieve testprocedure moeten doorlopen. Het bewijs van zijn geschiktheid heeft het framework in de Google praktijk al uitgewezen. Bazel werkt op Linux en OS X, echter niet op Windows.

6. React Native

Mobiele ontwikkelaars staan voor een moeilijke keuze: moeten ze natieve apps voor Androis, iOS of een ander mobiel besturingssysteem bouwen of kunnen ze beter inzetten op een cross platform oplossing? Native apps zijn sneller en voor de gebruikers beter te bedienen - het nadeel is hun beperking op een platform. Ook moet dezelfde toepassing altijd minstens twee keer compleet opnieuw worden geschreven. Eén keer voor iOS en een keer voor Android, om tenminste het grootste gedeelte van mobiele gebruikers te bereiken.

Hulp bieden de cross platform tools, die apps op meerdere systemen laten werken -meestal met hulp van JavaScript. Helaas presteren de gemigreerde apps meestal zeer slecht en bieden ook geen bevredigende gebruikersinterface. Het door Facebook ondersteunde open source project React Native biedt nu een nieuwe werkwijze: ontwikkelaars programmeren direct in JavaScript een geautomatiseerd React Framework om de apps met minimale arbeidsinspanning tegelijkertijd compatible te maken voor iOS en Android.

7. Kontena

Docker Containers breken de ontwikkeling van de markt enorm open. Het container management blijft echter een probleem voor veel bedrijven. Kontena speelt in op deze markt - de software moet de ontwikkeling van containers sneller en de inzet ervan makkelijker maken.

Daarvoor biedt de oplossing onder andere Multi Host Networking, Multi-AZ instrumenten en -beschikbaarstelling zoals VPN-toegang tot Back-end containers. Kontena kan in iedere cloud infrastructuur geïnstalleerd worden, is volledig Open-Source en moet binnenkort naast Docker ook Windowscontainers,CoreeOS rkt etc. ondersteunen.

8. Nulecule

Open Container Initiative van Docker biedt goede applicatie packaging. Toch kan het uiterst complex worden om binnen elke afdeling door Multicontainer toepassingen afhankelijk en connecties onderling te beheren. Hier biedt Nulecule dat door Red Hat wordt ondersteund een oplossing: door middel van een holistische aanpak kunnen container assets van afdelingen allesomvattend beter beheerd worden. In plaats van het aanbieden van afzonderlijk management afgestemd op elke lopende container afdeling, biedt Nulecule een totale toepassing inclusief alle afhankelijkheden en metadata.

9. InSpec

Wie zich bezig houdt met DevOps, wordt vaak confronteert met ingewikkelde compliance protocollen die het ontwikkelingsproces vertragen en software ontwikkelaars frustreren. Inspec wil de compliance testing processen eenvoudiger maken en compliance integreren in de development lifecycle. Het open source framework is ontwikkeld om de eisen die worden gesteld aan compliance, security en policicy vanaf het begin van het proces vast te leggen.

Daarom pakt Inspec uit met een verzameling van features, o.a. compliance testen, metadata tags voor de prioritering van taken en een order beeldscherm om testen snel uit te voeren. Gebruikers schrijven hun orders in een eigen ook machineleesbare programmeertaal. Inspec registreert onmiddellijk alle opvallende waarden met betrekking tot security, compliance en policy. Omdat het framework lokaal op het geteste knooppunt werkt, kan Inspec op elke Node in elke infrastructuur worden ingezet.

10. Hygieia

Niet alleen grote IT spelers investeren in open source oplossingen. De Amerikaanse bank Capital One heeft naar een goede DevOps dashboard gezocht maar geen gevonden die aan hun tevredenheid voldeed. Daarom bouwde men een eigen software programma Hygieia. Dit is een DevOps Dashboard voor ondernemingen dat als open source bij Github openbaar werd gemaakt.

Capital One zette de tool tijdens de software ontwikkeling in om projectteams en verantwoordelijke projectleiders een snel en eenvoudig overzicht te geven over het totale DevOps proces. Dekken de meeste dashboards slechts een gedeelte van het proces af, Hygieia biedt een totaaloverzicht met twee verschillende aankondigingen: "Widget View"en "Pipeline View".

Widget View is voor gedetailleerde informatie over afzondelijke componenten zoals actuele sprints, integratie, code- en veiligheidsanalyses. Maar ook testresultaten en de status van de omgeving. Met Pipeline View kunnen gebruikers zich in detail concentreren op een segment van de levenscyclus van afzonderlijke componenten. Van de ontwikkeling, tot aan de test, tot aan de uitrolfase.

11. Glucosio

Toen open source ontwikkelaar Benjamin Kerensa in mei 2015 te horen kreeg dat hij diabetes type 2 had, kwam hij erachter dat er nog geen open source tool bestond voor diabetici. Met name open source tools die de bloedsuikerspiegel en andere waarden die voor diabetici van belang zijn registreren.

Benjamin Kerensa werkte samen met een ontwikkelingsteam en bracht enkele maanden later het diabetes monitoring programma Glucosio op de markt. Diabetici kunnen hun waarden in de app invoeren en hun bloedsuikerspiegel op deze manier in de gaten houden. De app helpt daarbij om regelmatig de waarden te toetsen en geeft bovendien ook behulpzame tips in bepaalde situaties. Wie wil kan zelfs diabetes onderzoek ondersteunen, door de demografische gegevens of het verloop van de ziekte anoniem via de app door te geven aan Kerensa en zijn team.

Glucosio is in 20 talen verkrijgbaar en wordt wereldwijd gedownload. Er bestaat het idee om een kosteloze API voor diabetes onderzoekers te ontwikkelen waarmee zij toegang hebben tot de gegevens van de gebruikers van de app. Dit gebeurt alleen wanneer de gebruikers toestemming hebben gegeven voor het delen van hun gegevens.

12. Vault

HashiCOrp is een bedrijf uit San Francisco, dat bekend is om haar portable ontwikkelingsomgeving Vagrant. Het nieuwe project Vault is een tool "om geheimen op een veilige manier te beheren", beschrijft de aanbieder. Het gaat hier om wachtwoorden, certificaten, gegevens van werknemers en andere beschermgevoelige informatie.

Vault ver- en ontsleutelt deze gegevens zonder deze op te slaan - de parameters leggen de mensen vast die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid in het bedrijf. Ontwikkelaars kunnen de versleutelde gegevens opslaan zonder daarvoor een eigen engine te schrijven. Vault kan zelfs "Secrets on demand"voor AWS- en SQL databases produceren en deze automatisch weer vernietigen wanneer de geldigheid is verlopen.

De software biedt een uniforme toegangsinterface. Strenge controlemechanismen en uitvoerige audit logs. De gebruikers weten daarom zeker dat hun gevoelige gegevens ook werkelijk beschermd zijn.

13. RancherOS

RancherLabs heeft een efficiënte methode ontwikkeld om container toepassingen uit te voeren. Een besturingssysteem in miniatuurformaat dat zich op containers heeft gespecialiseerd, zonder poespas. De 20 mb grote Linux distributie werd zelf geprogrammeerd om Docker containers te besturen. Het idee lijkt op CoreOs - met een belangrijk verschil: Alles in RancherOS loopt als Docker container. Zelfs het besturingssysteem zelf.

RancherOs stuurt Docker direct op het Linux en levert ook alle door gebruikers toegepaste systeemdiensten als Docker container uit. Dit resulteert in twee parallelle afdelingen van het systeem. Het "Systeem Docker" initialiseert alle systeemdiensten zoals udv, DHCP maar ook de console - alles gebeurt binnen de eigen container. De "User Docker" brengt afzonderlijke kleine User Container binnen een groter Container.

Ook updates worden in RancherOS door middel van een container uitgeleverd. Het besturingssysteem kan ook container management platformen van elke grote, -zoals bijvoorbeeld het rancher systeem door Rancher Labs- hosten.