Het principe van ClusterSSH is eigenlijk heel eenvoudig, net als de spartaanse Tk-interface overigens. Je start het programma met het commando cssh en dan krijg je een klein tekstveld te zien waarin je commando's kunt intypen. Elke toets die je hier indrukt, wordt simultaan naar verschillende servers tegelijk gestuurd, waardoor je bijvoorbeeld tegelijk de uptime kan opvragen, de uitvoer van top of htop kunt bekijken, of zelfs simultaan een configuratiebestand kunt aanpassen (al is voor dat laatste een configuratiebeheersysteem als Puppet natuurlijk beter geschikt). Klik je op File > Show History, dan krijg je onder het invoerveld bovendien een geschiedenis te zien van de opdrachten die je al gegeven hebt.

Dan rest natuurlijk enkel nog het toevoegen van de servers waarop je de commando's wil uitvoeren. Dat kan in het menu Hosts > Add Host(s) or Cluster(s). Daarin vul je één of meerdere hostnamen (met eventueel [email protected] ervoor) in, afgescheiden door een spatie. Nadat je op Add hebt gedrukt opent ClusterSSH dan xterm-vensters en start het een login via ssh. Geef in elk van deze vensters het juiste wachtwoord in. Als je daarna in het menu Hosts op Retile Windows klikt, worden alle vensters herschikt zodat ze niet overlappen. Handig dus om gelijktijdig de uitvoer van een programma in te bekijken. Overigens kun je cssh ook uitvoeren met direct als parameters de servernamen, waarna deze automatisch al in een venster geopend worden. Voer eens cssh --help uit om alle mogelijke parameters te bekijken.

Groepen

Wil je ClusterSSH vaak voor dezelfde groep van servers uitvoeren, dan loont het de moeite om deze in een bestand op te geven. Dat kan in /etc/clusters of ~/.csshrc. Een voorbeeld:

mailservers [email protected]

[email protected]

[email protected]

webservers [email protected]

[email protected]

allemaal mailservers webservers

Nu kun je 'mailservers', 'webservers' en 'allemaal' gebruiken als alias voor deze servers, zowel in de vorm van parameter na het cssh-commando als bij het toevoegen van hosts via het menu van cssh. In /etc/csshrc en ~/.csshrc kun je nog allerlei andere zaken instellen, die in de uitgebreide man-pagina worden uitgelegd. Al met al is ClusterSSH niet het meest geavanceerde programma, maar het kan in heel wat omstandigheden van pas komen als je het bij de hand hebt.