Het pakket util-linux is een basiscomponent van elke Linux-distributie. Het bevat standaardcommando's zoals agetty, chsh, fdisk, hwclock, logger, login, mkswap, mount, script, enzovoort, kortom een mix van essentiële commando's voor de werking van Linux-distributies en praktische commando's voor handmatig systeembeheer en automatisatie van taken in scripts. Util-linux 2.22 is al sinds september 2012 uit, maar het duurt meestal wel een tijdje voor een update van dit fundamentele pakket in de nieuwste distributies wordt opgenomen. Voor Ubuntu 12.10 was de versie te laat, maar gebruikers van Fedora 18, dat vorige week na wat vertraging uitgekomen is, kunnen nu wel van de vernieuwingen profiteren.

Dmesg

De eerste handige vernieuwing vinden we in dmesg, het commando waarmee je de boodschappenbuffer van de kernel toont. In util-linux 2.20 kreeg de code van dmesg voor het eerst in 18 jaar een grote update, maar in versie 2.22 heeft ontwikkelaar Karel Zak pas echt handige functies toegevoegd. Zo kun je met dmesg --follow nieuwe kernelboodschappen continu laten tonen, net zoals je dat met tail -f bijvoorbeeld doet voor bestanden. Dit werkt vanaf Linux-kernelversie 3.5.0.

Een andere nieuwe optie is --reltime, waarmee dmesg nuttiger tijdstippen toont bij alle boodschappen, in plaats van in het begin van elke regel het aantal seconden na het booten te tonen. De optie implementeert een suggestie van Linus Torvalds, waarbij de datum, het uur en de minuten getoond worden, en voor elke volgende boodschap die in dezelfde minuut gebeurt enkel het aantal seconden (plus microseconden) relatief ten opzichte van die minuut. Bijvoorbeeld:

$ dmesg --reltime

[Jan 11:27] foo

[Jan2 11:28] bar

[ +5.077527] zoot

[ +10.235225] foo

[ +0.002971] bar

[Jan22 11:29] zoot

[ +0.003081] foo

Zo kun je ook na lange tijd nog heel eenvoudig zien wanneer een bepaalde boodschap nu juist gebeurd is.

Andere vernieuwingen

Dmesg is niet het enige commando dat in util-linux 2.22 vernieuwd is. Zo ondersteunden de commando's mount, umount en swapon nu de tags PARTLABEL= en PARTUUID= om partities op basis van hun label respectievelijk UUID te specificeren. En er is ook een commando toegevoegd: lslocks, waarmee je de locks kunt opvragen die (alle of specifieke) processen op bestanden hebben. Bekijk voor de volledige lijst van toevoegingen aan util-linux 2.22 de release notes.