Om de gezondheid van de virtuele omgeving te bepalen is een Health Check nodig. Dat kan natuurlijk tooling zijn van VMware of anderen, maar wat vaak ontbreekt is een duidelijk plan van wat er gecontroleerd moet worden en hoe. Gabrie van Zanten, een van de bekendste bloggers over virtualisatie en vooral VMware , heeft een eigen VMware vSphere Health Check ontwikkeld, gebaseerd op een reeks scripts die samen een goede indicatie geven over de kwaliteit van een VMware-omgeving.

Favoriete scripts

De Health Check bestaat uit een reeks PowerShell-scripts die grotendeels al beschikbaar waren in de VMware Community. Van Zanten heeft er zelf echter ook enkele toegevoegd. De basis was het VMware Community PowerPack waarin opnieuw een aantal enthousiaste VMware-admins hun favoriete scripts en oplossingen samen heeft gebracht en regelmatig update.

Van Zanten biedt de VMware vSphere Health Check op twee manieren aan, als een aparte PowerPack die in PowerGUI geïmporteerd kan worden en dan een eigen set PowerShell-scripts oplevert waarmee de Health Check uitgevoerd kan worden. Na de installatie moet eerst een verbinding met een vCenter-server worden gemaakt en kunnen de scripts worden uitgevoerd. Een aantal kan daarbij de nodige tijd kosten, zoals specifiek de scripts die een overzicht van snapshots genereren en die verweesde VMDK's opsporen.

Verschillende checks

De controles die de Health Check uitvoert zijn onder te verdelen naar CPU-checks, Memory-checks en Storage-checks. Bij de CPU wordt onder meer gekeken naar het aantal vCPU's per host, de gereserveerde, gebruikte en maximale hoeveelheid CPU en geheugen, oude ESX-instellingen zoals CPU affinity en de wachttijd van een vCPU voor deze echt actief zijn taken kan uitvoeren. Voor het geheugen controleert de script onder meer op VM's met swapping en ballooning, de hoeveelheid geheugen die gereserveerd is voor de Service Console en gebruik en overschrijving van geheugen op de ESX-host. Bij de storage gaat het om het aantal VM's per datastore, de hoeveelheid vrije ruimte in de datastore en de blocksize-grootte in de datastore, die van belang is voor de maximale grootte van

een VMDK. Nog veel meer informatie over de precieze checks is te vinden op de site van Van Zanten. Daar staat de informatie over de CPU-controle , de geheugencontrole en de storage-controle.

Best practices

Door elke maand deze scripts te runnen en de resultaten te verzamelen, ontstaat een goed overzicht van de status van belangrijke parameters over de tijd voor de eigen virtuele omgeving. Van Zanten heeft de scripts ook weer aangeboden aan de makers van de originele VMware Community PowerPack en dus kunnen ze ook als onderdeel daarvan worden gedownload en gebruikt. De VMware vSphere Health Check kijkt vooral of de manier waarop de vSphere-omgeving is ingericht in lijn is met de best practices. Volgens Van Zanten hoeft afwijken daarbij niet erg te zijn, mits elke afwijking bewust is gemaakt en met een geldige reden.

Van Zanten heeft de VMware vSphere Health Check eerder gepresenteerd op de Nederlandse VMUG-bijeenkomst. De presentatie is nog op de site van de VMUG te vinden.