De goede CIO, het hoofd van de IT-afdeling, houdt het hele bedrijf in de gaten. Bij goed presterende bedrijven wordt het IT-hoofd ook vaker betrokken bij de business, terwijl hij zich bij minder succesvolle bedrijven vaker alleen met IT bezighoudt. Dat zijn de belangrijkste resultaten van het onderzoek van IBM, dat in het rapport ‘The New Voice of the CIO’ wordt gepresenteerd.

Betrouwbare cijfers

“Het vak van CIO bestaat nu 30 jaar, maar er is nog nooit onderzocht wat kennelijk succespatronen zijn. Dat is nu voor het eerst empirisch in kaart gebracht”, zegt Peter Korsten. “We hebben alleen gekeken naar bedrijven met een lage en met een hoge winstgroei. De middengroep hebben we er uitgelaten, om de cijfers zo duidelijk mogelijk te krijgen.”

Het onderzoek is ook echt groots aangepakt. Het is niet zomaar een websurvey, aldus Korsten. “We hebben meer dan 2500 interviews afgenomen van een uur, face to face, die elk ook nog eens een dag voorbereidingstijd kostten. Er zit 15 manjaren in en er hebben anderhalf duizend interviewers aan gewerkt.”

CIO’s moeten meer mee gaan denken met het management. Ze moeten weten waar hun bedrijf mee bezig is en met ideeën komen over hoe de positie ervan verbeterd kan worden. De CIO wordt volgens Korsten ook steeds meer de spin in het web. “We weten tegenwoordig allemaal hoe moeilijk het is om betrouwbare financiële cijfers te krijgen. Als ik zou gaan investeren, dan zou ik dus niet zozeer naar de financiële cijfers van de CFO kijken, maar naar de operationele cijfers van de CIO. Alle bedrijfsprocessen komen langs de CIO, logistiek, financieel, acquisitie, orderportefeuille. Daarmee is hij een erg goede bron van inzicht in de bedrijfsvoering.”

Nieuwe kanalen

De CIO moet wel zelf het voortouw nemen, aldus Korsten. “Het gaat erom die informatie allemaal sneller op elkaar af te stemmen en dan te kijken wat er belangrijk is. Leading edge CIO’s verwachten bijvoorbeeld dat hun klanten meer nieuwe kanalen gaan gebruiken en meer transparantie willen. En dan ga je daar je organisatie op instellen. Ze zijn proactiever.”

Hij geeft het voorbeeld van een CIO van een cosmetica-bedrijf in Amerika, dat veelal huis aan huis verkoopt. De CIO is met de mensen mee langs de deuren gegaan, waarna bleek dat er veel verkocht werd via netwerken. Daarom heeft hij voorgesteld om bijvoorbeeld Twitter en Facebook te gaan gebruiken. “De eerste reacties vanuit het management waren verbaasd. ‘We zijn toch een cosmeticabedrijf, geen IT-onderneming’, zeiden ze. Maar het heeft er wel voor gezorgd dat het bedrijf concurrerender werd.”

Plekje veroveren

Een andere les die ze uit het onderzoek hebben geleerd is dat er op dit gebied heel weinig verschillen zijn tussen bedrijfstakken en ook niet tussen kleine en grote economieën of grotere of kleinere bedrijven. Maar er zijn wel grote verschillen tussen hoog en laag presterende bedrijven.

Dat betekent volgens Korsten dat het hoofd van de IT-afdeling uit het serverhok moet komen. “IT is gewoon een businessproces, net als alle andere processen. Het staat niet op zichzelf. Dat wil zeggen dat je je als CIO relevant moet maken. Veel IT-managers moeten in hun IT-hok blijven en ze worden teruggestuurd als ze er uit proberen te komen. Maar daardoor moet je je niet laten afschrikken. Je moet je plekje veroveren. Het is van belang om vergaderingen bij te wonen, bijvoorbeeld van sales of marketing, ook al vindt iedereen dat je daar niets te zoeken hebt. Je hoeft ook niets te zeggen, alleen maar te luisteren naar wat er speelt. Als je daarna met ideeën komt waarmee je de business kan verbeteren zal niemand er meer bezwaar tegen maken. Met dit onderzoek willen we CIO’s stimuleren om juist dat meer te gaan doen.”

Bron: Techworld