De Angry IP Scanner is een IP-scanner die je kunt gebruiken om servers en services in een netwerk op te sporen. Daarin is deze tool niet uniek, want zulke programma’s zijn er legio. Wat de Angry IP Scanner leuk maakt is de combinatie van eenvoud en het combineren van IP- en poortinformatie. Behalve het detecteren van alle gebruikte IP-adressen in een netwerk, levert het namelijk ook een overzicht van de gevonden open poorten bij iedere host die het vindt.

De Angry IP Scanner kan met de hand worden voorzien van informatie over het te scannen netwerk, maar je kunt ook een lijst gebruiken met IP-reeksen, willekeurige IP-adressen of een reeks gesorteerde adressen. De Angry IP Scanner voert deze informatie aan de ‘Fetcher’ die het gebruikt om bij elk adres de benodigde informatie te verzamelen, zoals of een systeem reageert op ping, de hostnaam, open poorten, de ping-tijd.

Bij het pingen gebruikt de Angry IP Scanner zowel ICMP-echo (de klassieke ping) als UDP- en TCP-packets. De laatste twee kunnen extra informatie geven, maar dit is erg afhankelijk van de opbouw en beveiliging van de machines en het netwerk.

Poorten in het netwerk

Op poortniveau onderscheidt de Angry IP Scanner, zoals te verwachten, ‘open’, ‘closed’ en ‘filtered’ poorts. Het verschil tussen de laatste twee is dat de closed poort wel laat weten gesloten te zijn, terwijl een filtered poort niet eens ontkent te bestaan, het reageert geheel niet. Zijn er erg veel open poorten in het netwerk of op de servers, dan kan vooraf worden ingesteld welke poorten wel getest moeten worden (en daarmee dus ook welke niet). Dit kan via Tools, Preferences, Ports, Port Selection.

Alle informatie die de Angry IP Scanner verzamelt geeft het vervolgens overzichtelijk weer. Een ‘dead host’ is daarbij een systeem dat wel is opgegeven aan de ‘fetcher’ maar dat niet reageert, een ‘alive host’ is een systeem dat wel reageert. Omdat menig systeem niet op ping reageert, kun je er via ‘scan dead hosts’ in het Tools, Preferences menu voor kiezen om deze vervolgens toch op poortniveau uit te horen. Mogelijk levert dat nog gewenste informatie op. Via de Preferences in het menu Tools kan ook de weergave worden aangepast.

Door in de lijst een IP-adres te selecteren kan deze via Command worden benaderd voor ftp of http of het uitvoeren van een traceroute.

Op Java

De Angry IP Scanner is een Open Source en cross-platform programma dat ook netjes via Sourceforge te downloaden is. Er zijn versies voor Windows, Linux en Mac. De maker van de Angry IP Scanner concludeert zelf al dat Windows niet het meest ideale platform is voor het uitvoeren van IP-scans. Naast andere beperkingen is het beperkte aantal gelijktijdige TCP-connecties die Windows toestaat een hindernis. Zover bekend geldt dit echter alleen voor Windows-versies tot Vista SP2.

Zoals wel vaker met Open Source software is de laatste versie alweer enige tijd geleden uitgekomen en volgens de specificaties is het alleen geschikt voor Windows 2000, XP en Vista. Maar op verschillende Windows 7 systemen werkte het zonder problemen. Het enige nadeel van de Angry IP Scanner is dat het draait op Java. Niet iedereen is even gecharmeerd van deze software op de pc, en daarom zal menigeen afzien van deze verder toch zo leuke Angryyoung man onder de IP-scanners.

Bron: Techworld