System Storage Manager is een commandlineprogramma van Red Hat dat LVM, Btrfs, versleutelde volumes en allerlei bestandssystemen op een geünificeerde manier afhandelt, zodat je je toevlucht niet meer hoeft te zoeken tot allerlei verschillende tools. Wie er al eens mee wil experimenteren, kan terecht in Fedora 18. Je roept het programma aan als ssm met één van de subcommando's list, create, remove, resize, check, snapshot of add.

Informatie

Een eerste doel waarvoor ssm handig is: informatie over de aanwezige storage opvragen. Met één commando krijg je immers informatie te zien over alle aanwezige opslagapparaten, pools, volumes, bestandssystemen en snapshots, inclusief de vrije en gebruikte ruimte:

$ ssm list

Je kunt ook enkel een specifieke categorie van informatie opvragen, bijvoorbeeld enkel de volumes met bestandssystemen:

$ ssm list filesystems

Nieuw volume

Met ssm create maak je een nieuw volume aan. Bijvoorbeeld:

$ ssm create --fstype ext4 -s 80G /dev/loop0 /dev/loop1

Standaard wordt hiervoor LVM gebruikt, maar met de optie -b btrfs kun je ook van Btrfs gebruikmaken. De apparaten die je opgeeft worden aan de pool toegevoegd (standaard lvm_pool of met de optie -p poolnaam een andere pool) als ze nog niet in een andere pool gebruikt zijn. Indien de pool nog niet bestaat, wordt die aangemaakt. Ook RAID-niveaus zijn ondersteund, lees hiervoor de hulp die je krijgt na ssm create -h. Als bestandssystemen zijn ext3, ext4, xfs en btrfs ondersteund. Uiteindelijk worden dus met dit ene commando het bestandssysteem, volume en indien nodig de pool aangemaakt.

Nog meer

Met ssm remove verwijder je een apparaat uit een pool, of een pool of volume uit het systeem. Met ssm add voeg je opslagapparaten toe aan een bestaande pool of creëer je een nieuwe pool met de gegeven apparaten, en met ssm check controleer je de consistentie van het bestandssysteem op een volume. Als het bestandssysteem hiervoor gemount moet worden, handelt ssm dat automatisch af.

Met ssm resize verander je de grootte van een volume en het eventuele bestandssysteem dat erin gemaakt is. System Storage Manager zal hiervoor zelfs automatisch tijdelijk het bestandssysteem mounten als dat nodig is voor het resizen, en je kunt opgeven welk apparaat aan de pool toegevoegd moet worden als dat nodig is om meer ruimte te hebben. Met ssm snapshot tot slot creëer je een snapshot, of dat nu met LVM of Btrfs is.

System Storage Manager heeft nog een aantal beperkingen. Zo kan het enkel informatie opvragen over versleutelde volumes, maar geen versleutelde volumes of pools aanmaken of beheren. Die functie zal in de toekomst wel toegevoegd worden. Voor MD-volumes geldt hetzelfde. Uiteraard zal ssm ook nooit alle functies van de originele tools ondersteunen, maar de bedoeling is dat de meest gebruikte acties op een geünificeerde manier gebruikt kunnen worden.