Het Linux-programma cpulimit heeft een eenvoudige maar vaak welkome taak: limiteer strikt het percentage van de processortijd dat een proces mag gebruiken. Je kunt met het standaard UNIX-commando nice wel de prioriteit van een proces wijzigen, maar cpulimit gaat verder en kan het ├ęchte cpu-verbruik instellen.

Stel dat je VirtualBox hebt opgestart, gemerkt hebt dat het programma veel te gulzig is, en je het nog slechts recht op maximum 25% van de processortijd wil geven. Dan is dat heel eenvoudig: start cpulimit met als optie VirtualBox en het gewenste percentage van de processortijd:

cpulimit --exe VirtualBox --limit 25

Je kunt ook een specifiek proces limiteren:

cpulimit --pid 1703 --limit 25

Cpulimit blijft draaien tot je het afbreekt met CTRL+C, waarna het de opgelegde limiet voor het doelprogramma ook verwijdert. Het voert zijn werk namelijk actief uit door continu de signalen SIGSTOP en SIGCONT naar het proces te zenden. Naast VirtualBox zijn ook het gulzige Firefox of backup- of compilatiejobs interessante kandidaten om te limiteren, zodat ze andere programma's niet te veel verstoren.

De percentages zijn overigens dezelfde als degene die top toont. In een dual-processor systeem varieert dat dus van 0 tot 200% en in een quad-core zelfs tot 400%. Zet je dus in het laatste geval met cpulimit de limiet op 200%, dan betekent dit dat het programma slechts de helft van de aanwezige processortijd mag gebruiken.

Bron: Techworld