Er zijn tegenwoordig veel oplossingen om een virtuele machine in een cloud te draaien, zoals Amazon EC2, Rackspace Cloud, GoGrid. Door al die verschillende oplossingen heb je een uitgebreide keuze, maar aan de andere kant maken de verschillende oplossingen het beheer van clouds niet makkelijk: voor elke cloud heb je andere beheerstools en APIs.

Voor elke backend

Voor beheerders die hier veel mee te maken hebben is er goed nieuws in de vorm van Deltacloud. Deltacloud is een abstractielaag over API’s van verschillende cloudimplementaties heen, waardoor je minder verschillende systemen hoeft te beheren. Deltacloud is gestart door Red Hat en sinds kort ondergebracht bij Apache.

Deltacloud is opgesplitst in twee delen: clientbibliotheken en server (geschreven in Ruby). In de server kunnen verschillende backends geplugd worden. Er is hierbij niet geprobeerd om een grootste gemene deler te vinden, maar voor elke backend wordt de volledige API aangeboden. Op dit moment zijn er backends voor Amazon EC2, GoGrid, RHEV-M, Rackspace cloud, OpenNebula, RimuHosting en Terremark, en waarschijnlijk komen er op termijn nog meer bij. De client kan met de server praten via een RESTful interface.

Onafhankelijk

Deltacloud kan op dit moment nog niet alles aan wat de clouds te bieden hebben. Wat wel werkt zijn het aanmaken van images, hardware profielen, realms (een groep virtuele machines binnen een beheerdomein), opslag en het beheren van de staat van een instantie van een VM. In de toekomst komen daar onder andere het beheer van images, firewalling, accounting en het op afstand uitvoeren van commando's (bijvoorbeeld met Puppet) bij.

Er zijn natuurlijk nog andere systemen voor het beheren van clouds, zoals jclouds, libcloud en fog, maar Deltacloud heeft als voordeel dat het programmeertaalonafhankelijk is, omdat de server RESTful is. Er zijn op dit moment clientimplementaties in Ruby, Java, C en Python, en het is eenvoudig om ondersteuning voor andere toe te voegen: je hoeft alleen maar HTTP te praten en wat REST te snappen.

Bron: Techworld