Het programma SMB Traffic Analyzer verzamelt allerlei gegevens over lees- en schrijfopdrachten op één of meerdere Samba-servers, slaat die gegevens op in een SQL-databank (SQLite3), waaruit je dan statistieken kunt opvragen en visualiseren. In plaats van naar het ruwe netwerkverkeer te luisteren, krijgt SMBTA zijn gegevens dankzij een VFS (virtual filesystem) module in Samba, smb_traffic_analyzer. De daemon smbtad verzamelt deze gegevens van verschillende Samba-servers en slaat deze op in de databank, waarna je met de client-programma's toegang krijgt tot de gegevens.

Op elke Samba-server moet je in smb.conf de smb_traffic_analyzer module configureren. Tot de gegevens die SMBTA bijhoudt, behoren onder andere de lengte van een gegevenstoegang, of dit lees- of schrijftoegang was, de naam van het bestand, de naam van de gebruiker, de naam van het domein, en de timestamp wanneer de gegevenstoegang gebeurde. Als je dat wilt kun je de gebruikersnamen geanonimiseren. In het configuratiebestand /etc/smbtad.conf definieer je het gedrag van de daemon smbtad: zo kun je opgeven hoe lang de daemon de gegevens bijhoudt.

Vragen stellen

SMBTA kan je helpen om vragen te beantwoorden zoals: op welke tijdstippen hebben de Samba-servers het meeste te verduren? Welke gebruikers verbruiken de meeste bandbreedte? Welk bestand wordt het meeste gelezen? Dit kan bijvoorbeeld met het programma smbtaquery, dat heel wat opties kent. Je kunt de uitvoer van smbtaquery ook naar een tekstbestand schrijven, of met de optie -o html zelfs naar een html-bestand. Wil je realtime het Samba-verkeer in de gaten houden, dan kan dat met het programma smbtamonitor, dat zijn resultaten in een ncurses-interface toont. Verder is er een driver om grafiekjes te maken met rrdtool. Sinds de recentste versie 1.2.2 is het ook mogelijk om het verkeer tussen de VFS-modules, smbtad en de client-programma's te versleutelen met 128-bit AES.

SMB Traffic Analyzer is op de website van het project te downloaden. Het programma vereist versie 2 van de smb_traffic_analyzer VFS module, die in Samba 3.6.0 zal zitten, maar ook al in de Samba-versie van openSUSE 11.3 aanwezig is. Het project is opgesplitst in twee pakketten: smbtad voor de daemon en smbtatools voor de eindgebruikerstools. Er is verder uitgebreide documentatie beschikbaar met heel wat praktische voorbeelden.