Als je in een probleemsituatie zit zoals een applicatie die traag is, ga je er al snel meerdere tools erbij halen om het systeemgedrag te bestuderen, zoals vmstat, iostat, netstat en ifstat. Maar er bestaat een real-time monitoring tool die dit alles en nog meer samenbrengt in één programma, en waarmee u uw systeembronnen heel goed kunt bestuderen: dstat.

Kleurgebruik in de kolommen

Elke seconde krijgen alle kolommen van dstat tegelijk een update. Hierbij wordt creatief van kleuren gebruikgemaakt: in de kolommen voor het netwerkverkeer wordt er bijvoorbeeld van kleur veranderd van zodra de waarden van eenheid veranderen, waardoor u het bijvoorbeeld in één oogopslag ziet als het netwerkverkeer boven de kilobytes of de megabytes uitsteekt.

Standaard toont dstat kolommen met cpu-verbruik, lees- en schrijfopdrachten voor de schijven, netwerkverkeer, paging en interrupts. Maar bekijk in de uitvoer van dstat --help eens alle opties voor nog meer statistieken, zoals --mem voor het RAM en --filesystem voor het bestandssysteem. Standaard worden overigens de totaalwaarden getoond voor cpu, schijf, netwerk, interrupts en swap, maar u kunt ook specifieke apparaten aanduiden. De optie -c toont bijvoorbeeld het totale cpu-verbruik, terwijl -C 0,1,2,3,total het afzonderlijk verbruik van de vier processoren én het totaal toont.

Grafiekjes

De uitvoer van dstat is bedoeld voor mensen, maar met de optie --output file krijgt u de uitvoer in een bestand in csv-formaat (comma-separated values). Dit bestand kunt u dan importeren in bijvoorbeeld Gnumeric, Excel of Calc om er berekeningen mee uit te voeren of grafiekjes van te maken. Ook vmstax, een tool die grafiekjes voor logs van vmstat maakt, ondersteunt sinds kort de uitvoer van dstat.

Dstat is in Python geschreven en is uitbreidbaar met plug-ins. De aanwezige plug-ins vraagt u op met de optie --list. Meer informatie over het gebruik van dstat vindt u in de man-pagina.