OpenNetAdmin is een open source IP address management (IPAM) tool, die netwerkbeheerders uitdaagt met de kreet "Stop using that spreadsheet!".

Met een klein computerpark kun je nog wel een spreadsheet handmatig bijhouden en daarin nieuwe computers met hun IP-adres toevoegen, maar op een bepaald moment, en zeker als je ook met virtuele machines begint, ontgroeit je taak de spreadsheet. OpenNetAdmin helpt je om zo'n netwerk te organiseren en te documenteren, met zowel een webinterface als een commandline-interface. De demo toont je hoe dit eruit ziet.

Overzicht

Met OpenNetAdmin kun je netwerkattributen zoals IP-adressen, subnetten, MAC-adressen, domeinnamen, DNS-records, enzovoort, opslaan. Voor elke host krijg je op een afzonderlijke webpagina alle geassocieerde gegevens te zien, zoals de interfaces, DNS-records, fysieke locatie en zelfgekozen attributen zoals een serienummer. Voor elk subnet krijg je een overzicht van de aanwezige hosts, de netmask en default gateway, de DHCP-server en de hoeveelheid nog beschikbare IP-adressen.

OpenNetAdmin kan verder configuratiebestanden genereren voor je DNS- en DHCP-server op basis van de informatie die je in de databank opgeeft. De commandline-interface voor OpenNetAdmin heet dcm.pl, een Perl-script waarmee je allerlei taken op de commandline kunt uitvoeren. Voer dcm.pl --list uit voor een overzicht van de herkende subcommando's.

Netwerkscan met Nmap

OpenNetAdmin heeft ook een plugin framework. Op dit moment zijn er nog maar twee plugins beschikbaar: de plugin ona_nmap_scans die een netwerkscan met Nmap uitvoert en de resultaten vergelijkt met de informatie in OpenNetAdmin, en rack_maint dat je toelaat om de fysieke locatie van netwerkapparatuur in racks te registreren. Meer informatie over de mogelijkheden van OpenNetAdmin vind je in de documentatie.