Ttyrec is een eenvoudig programma waarmee je terminalsessies kunt opnemen. Dat is handig als je een probleem gaat oplossen en automatisch al je stappen en de uitvoer wil registreren om later na te kijken. Maar ook als educatief instrument komt het van pas, om bijvoorbeeld iemand die je moet opleiden te laten zien hoe hij bepaalde taken uitvoert.

Je start ttyrec als volgt:

$ ttyrec bestand.tty

Daarna krijg je weer je vertrouwde prompt te zien en gebeurt er klaarblijkelijk niets. Maar niets is minder waar: ttyrec begint nu tot op de microseconde te registreren wat je doet. Geef wat commando's in, pas bestanden aan in vim of draai ncurses-programma's, ttyrec registreert alles totdat je de shell afsluit met ctrl+d of exit. Daarna vind je alles wat je gedaan hebt in het bestand dat je als argument aan ttyrec doorgegeven hebt.

Afspelen

Een met ttyrec opgenomen sessie speel je af met ttyplay:

$ ttyplay bestand.tty

Nu worden je voorgaande commando's met exact dezelfde snelheid afgespeeld. Met de toetsen + en - versnel respectievelijk vertraag je het afspelen, en met 1 keer je terug naar de normale snelheid. Elke andere toets die je indrukt laat ttyplay vooruitspoelen naar het moment van de volgende toets die je in je sessie ingaf, zodat je periodes dat je niets intypte eenvoudig overslaat.

Overigens kun je ook tegelijk een sessie opnemen en dezelfde sessie afspelen. Dit is een manier om iemand met je sessie mee te laten kijken. De ene gebruiker voert ttyrec bestand.tty in en begint zijn sessie, en de andere gebruiker voert ttyplay -p bestand.tty in om dezelfde sessie gelijktijdig af te spelen.

Internet

De slagroom op de taart is de website Playterm, die een soort YouTube voor terminalsessies wil zijn. De website verwacht wel opnames van terminals met een grootte van 80x24 of 120x35. Upload je .tty-bestand naar de website door rechtsboven op de grote "Upload!"-knop te klikken, selecteer je .tty-bestand, kies de terminalgrootte en klik op "upload!".

Daarna kies je wanneer de geldigheidsduur van de ge├╝ploade terminalsessie verstrijkt en of je de sessie publiek wil maken of niet. Je krijgt dan een html-code die je op je website invoegt om de terminalsessie te tonen, of je bekijkt ze rechtstreeks op de website Playterm. Geef de (al dan niet publieke) url van de sessie door aan anderen, die je sessie zo kunnen bekijken en er zelfs commentaar op kunnen geven.