De dertigjarige Lesmany Nunez heeft toegegeven dat hij in de zomer van 2007 in is gelogd bij Quantum Technology Partners en daar lukraak servers uit heeft geschakeld en bestanden heeft gewist. Hij heeft ook alle beheerwachtwoorden gewijzigd. Het netwerk van het bedrijf lag er bijna een week uit, en de schade zou volgens de aanklagers rond de 30.000 dollar liggen.

Dat Nunez zoveel schade kon berokkenen, zegt ook veel over het gebrek aan enig beveiligingsbeleid bij Quantum. De beheerder was daar volgens de Federale rechtbank werkzaam van augustus 2006 tot mei 2007, en pleegde de aanval in augustus 2007 door domweg in te loggen met zijn adminwachwoord. Het bedrijf had na het ontslag dus bijna drie maanden de tijd gehad om de privileges van Nunez in te trekken. Uiteindelijk is Nunez gepakt omdat het verkeer naar zijn privé-adres werd getraceerd.

Bron: Techworld