Op de laptops, die uit een afgesloten auto werden ontvreemd, staan persoonlijke gegevens van verdachten die onderwerp van een onderzoek zijn of waren.

In totaal zou het gaan om zo'n 110 personen. De diefstal is pijnlijk voor de FTC omdat het overheidsorgaan de bewuste personen moet informeren over de verdwijning van de laptops. In sommige gevallen zullen de personen in kwestie niet weten dat zij in de gaten werden gehouden door de FTC.

De op de laptops verzamelde gegevens zijn afkomstig uit onderzoeken en bevatten namen, adressen, sofinummers en in enkele gevallen bankrekeningnummers.

In een donderdag uitgegeven verklaring stelt de FTC dat er geen reden is om aan te nemen dat de dief uit was op de informatie op de laptops, die overigens zijn beveiligd met een wachtwoord. Bron: Techworld