System Center Operations Manager is een beheerproduct uit de Microsoft-stal. Noodzakelijk om de enorme aanwas van Windows-servers in bedrijven en rekencentra centraal en eenvoudig te kunnen blijven beheren. System Center Operations Manager kan ondermeer de door de Windows-systemen bewaarde events analyseren en wanneer daar reden toe is, een alert genereren. Dit bespaart veel tijd en zorgt ook voor een nauwkeurigere manier van analyse die bovendien de klok rond plaatsvindt.

System Center Operations Manager is een prima bewaker voor middelgrote en grote Microsoft-bossen. Maar wat als de bewaker zelf in slaap valt of het loodje legt? Wie waarschuwt er dan de beheerder? Daar komt 1E System Center Watchter om de hoek kijken. 1E OMWatcher, zoals de maker het ook wel noemt, controleert de onderliggende services van Operations Manager en slaat op zijn beurt weer alarm wanneer daar ongeregeldheden in optreden. 1E OMWatcher controleert 3 kritieke services op de Root Management Server: SDK, Config en de Healthservice. Zodra één van deze services niet meer reageert zal 1E OMWatcher proberen deze weer te starten en via e-mail bovendien de beheerder informeren.

1E OMWatcher gebruikt ping om de Root Management Server te controleren. Daarnaast controleert het de status van de drie OpsMgr-services en checkt het eveneens de startmode van ieder van deze services. 1E OMWatcher zal de status van ieder van de services altijd terugzetten naar Automatisch wanneer dit veranderd blijkt.

System Center Operations Manager moet op een server anders dan de Root Management Server worden geïnstalleerd, bij voorkeur op een tweede managementserver. Om zijn taken goed te kunnen uitvoeren moet het onder een account met local admin-rechten worden uitgevoerd en geconfigureerd. 1E OMWatcher is niet geschikt voor gebruik op een Root Management Server-cluster.

Downloaden (gratis) en registeren (verplicht) van 1E OMWatcher gaat via deze link die bovendien toegang geeft tot een korte video als introductie op het product.

Bron: Techworld