Sophos onderzocht vorige maand welk soort gebruiker volgens de bedrijven het grootste gevaar vormt voor hun netwerken. Het onderzoek wijst uit dat 31 percent van de ondernemingen ervan overtuigd is dat gedecentraliseerde of mobiele gebruikers voor hun netwerken de grootste IT-bedreiging vormen. Een kwart is van mening dat gasten of externe onderaannemers een groter gevaar zijn. De resterende 44 percent van de ondernemingen daarentegen denkt dat vooral de eigen ondernemers het bedrijfsnetwerk aan potentiële gevaren blootstellen.

Volgens Sophos hebben heel wat ondernemingen problemen om van hun mobiele personeel gedaan te krijgen dat ze zich aan dezelfde veiligheidsmaatregelen houden als hun desktopgebruikers. De oorzaak daarvan is dat ze onvoldoende zicht hebben op het feit of die toestellen al dan niet uitgerust zijn met de vereiste software, system patches en up-to-date beveiligingstoepassingen. De experts van Sophos wijzen er bovendien op dat gastgebruikers en onderaannemers daarbij vaak over het hoofd worden gezien, zodat deze helemaal kunnen voorbijgaan aan elke beveiliging, waardoor de kans dat ze het netwerk van de onderneming aan aanvallen blootstellen behoorlijk toeneemt.

“Eén enkele ongecontroleerde werkplek kan enorme schade veroorzaken,” aldus Marnix van Meer, directeur Sophos Benelux. “De gebruiker is zich hiervan onbewust en de beheerder zit met de gevolgen. Voorafgaand aan het inloggen en tijdens het gebruik moet gecontroleerd worden op dreigingen om misbruik en schade te voorkomen. Organisaties moeten hun beveiliging aanpassen aan bekende en onbekende gebruikers, maar ook aan bekende en onbekende hardware en applicaties.” aldus Van Meer. “Veel conventionele beveiligingsoplossingen houden hier onvoldoende rekening mee”. Bron: Techworld