Het pseudobestandssysteem /proc biedt onder Unix informatie over de draaiende processen. Dit wordt onder andere gebruikt door het commando ps. Zowel de BSD's als Solaris en Linux maken gebruik van /proc, al voegt die laatste er ook andere informatie aan toe. Vooral (Open)Solaris heeft een uitgebreide verzameling tools die de informatie in /proc gebruiken om processen te observeren en te beheren. Een lijstje van de belangrijkste:

* pargs: toont de argumenten of omgevingsvariabelen van een proces.

* pcred: toont of wijzigt de effectieve of reële user en group id's van een proces.

* pfiles: toont de bestanden die een proces open heeft.

* pgrep: geeft de id's terug van alle processen met een bepaalde naam of die bepaalde attributen hebben

* pkill: stuurt een signaal naar alle processen met een bepaalde naam of die bepaalde attributen hebben.

* pldd: toont de dynamische bibliotheken die met een proces gelinkt zijn.

* psig: toont de acties die een proces op alle bekende signalen uitvoert.

* pstack: toont de stack trace van een proces.

* pstop: stopt een proces.

* prun: voert een gestopt proces weer verder uit.

* pwait: wacht tot een proces beëindigd is.

* pwdx: toont de huidige werkdirectory van een proces.

Meer informatie over deze en andere commando's vind je onder Solaris in de man-pagina van proc. Bron: Techworld