Onder Unix geeft het ps-commando informatie over actieve processen. Mark Russinovich verwijst er bewust naar in de naam van de PsTools. Deze set hulpprogramma’s dient namelijk hetzelfde doel: de beheerder van een systeem informatie geven over de processen op de computer. Maar het gaat verder dan dat.

De PsTools Suite bestaat uit inmiddels 13 commando’s die onder Windows vanaf een prompt gebruikt kunnen worden. Ieder commando dient een eigen doel en geeft eigen specifieke informatie over de server waarop het uitgevoerd wordt.

De belangrijkste en bekendste PsTools in de suite zijn PsExec om processen uit te voeren, PsFledat laat zien welke bestanden geopend zijn, PsGetSid dat de Security Identifier (SID) toont, PsKill waarmee processen afgesloten kunnen worden. Van gelijke kwaliteit zijn PsLoggedOn, dat laat zien welke gebruikers op een server of werkstation zijn ingelogd, PsService voor het beheren van services en PsShutdown waarmee een systeem afgesloten kan worden. De tools hebben geen verdere installatie nodig, maar kunnen zo worden gestart. Een ander sterk punt van alle PsTools is bovendien dat elk ervan niet alleen op de eigen pc of server uitgevoerd kan worden, maar ook op afstand op een andere server. Daarmee zijn de PsTools vooral ook geschikt om op afstand servers te beheren.

Onderdeel van de PsTools Suite is een Help-bestand (Pstools.chm) waarin van alle commando’s in de suite uitleg is te vinden. Per programma staat beschreven waarvoor het gebruikt kan worden, of er eventuele vereisten zijn om het te kunnen uitvoeren en wat de syntax is. Aan de commando’s is goed te merken dat er al langere tijd verbeteringen in de commando’s is aangebracht. Er zijn namelijk bij elk commando veel en nuttige opties. Bijvoorbeeld PsInfo, waarmee je informatie over een pc of reeks computers in een domein kunt verkrijgen, kan scan uitvoeren via een bestand met computernamen, wanneer gegevens van heel veel servers moeten worden verzameld.

De syntax om een PsTools commando op een andere pc uit te voeren is de standaard notatie hiervoor, \\servernaam | gebruikersnaam.

Bron: Techworld