Toen in 2002 de eerste versie van het .NET Framework verscheen, waren velen beducht voor deze grote onbekende. En met reden, want de eerste versies blonken niet uit in compleetheid en robuustheid. Maar inmiddels is het .NET Framework een vast bestanddeel van het Microsoft platform.

Controle op .NET

Toch is het nog altijd een kwetsbaar onderdeel, dat altijd aanleiding kan zijn voor problemen. De hoeveelheid documentatie over het .NET Framework en het aantal manieren die er zijn om problemen op te sporen en te verhelpen, zijn dan ook opvallend groot. Al moet gezegd worden dat veel ervan zich toch ook op de oudere versies richten.

Om er zeker van te zijn dat een installatie van het .NET Framework is geslaagd, een update goed gelukt, of om bij problemen een controle op de gezondheid van het .NET Framework te kunnen uitvoeren, heeft Aaron Stebner een programma ontworpen dat een .NET Framework-installatie verifieert. Stebner kan dit, omdat hij dicht bij het vuur zit. Hij werkt bij Microsoft en is momenteel program manager binnen het team dat de XNA Game Studio ontwikkelt. Maar eerder werkte hij vele jaren aan verschillende versies van het .NET Framework, te beginnen bij versie 1.0.

Verification tool

Stebner’s programma om een .NET Framework te controleren heet de ‘.NET Framework setup verification tool’. Het is een Windows-applicatie dat een aantal controles op componenten van het .NET Framework uitvoert. Aan het einde van de analyse laat het duidelijk zien of het .NET Framework correct geïnstalleerd is en produceert het ook een logfile van alle bestanden.

Wordt het programma gewoon via de GUI gestart, dan kent het een zeer beperkt aantal opties. Maar benader je het via de prompt, dan kunnen extra opties worden meegegeven die het bijvoorbeeld mogelijk maken ook tussenversies van het .NET Framework specifiek te controleren (netfx_setupverifier.exe /q:a /c:"setupverifier.exe /a") of het helemaal zonder grafische output te draaien (netfx_setupverifier.exe /q:a /c:"setupverifier.exe /p ").

Installatie niet nodig

Meer informatie over de command line switches voor de netfx_setupverifier staat in de Readme.txt die samen met het programma vanaf de site van Aaron Stebner is te downloaden. Installatie is niet nodig, het programma kan zo gestart worden. Bron: Techworld