Het commando "yum history" is aanwezig in Yum 3.2.25, dat in Fedora 12 geïntroduceerd is. Dit commando geeft een lijst van de uitgevoerde transacties: je krijgt te zien op welke tijdstippen welke gebruikers pakketten hebben geïnstalleerd, verwijderd of geüpdatet. Elke transactie heeft een ID, en met "yum history info ID" krijg je gedetailleerde informatie: welke versies van welke pakketten en dependency's zijn er specifiek geïnstalleerd?

Met "yum history undo ID" kun je de acties die in de transactie gebeurd zijn terugrollen. Geïnstalleerde pakketten (inclusief de geïnstalleerde dependency's) worden dan verwijderd en updates worden teruggerold naar de vorige versie. Bedenk je je later, dan kun je altijd met "yum history redo ID" de transactie opnieuw uitvoeren.

Met "yum history list pakketnaam" krijg je een overzicht van de transacties waarbij een specifiek pakket betrokken is. Met "yum history info pakketnaam" krijg je gedetailleerde informatie over alle transacties waarbij het pakket betrokken is.

Het history-commando is ook beschikbaar in de grafische interface Yumex sinds versie 2.9.4. Hier krijg je automatisch details over een transactie te zien als je ze selecteert in de lijst.

Bron: Techworld