GNU screen is een handig programma dat in de toolbox van heel wat Unix- en Linux-systeembeheerders zit. De documentatie is echter niet om naar huis te schrijven en de geavanceerdere mogelijkheden zijn niet zo eenvoudig om te configureren. Dat was ook de reden waarom een aantal Ubuntu Server-ontwikkelaars vorig jaar byobu ontwikkelden, een configuratieprogramma met een collectie van voorgedefinieerde profielen voor screen.

Maar als je meerdere terminalsessies tegelijk wil draaien, ben je niet verplicht om screen te gebruiken: een ongeveer even krachtig alternatief is tmux. En net zoals bij screen kun je in tmux een sessie van je terminal loskoppelen en later weer aankoppelen. Voor de puristen is het ook leuk om te weten dat tmux onder de BSD-licentie beschikbaar is, waardoor het ook in de basis van OpenBSD 4.6 opgenomen is.

Tmux heeft enkele voordelen ten opzichte van screen. Het configuratiebestand is in het algemeen duidelijker, evenals de documentatie in de man-pagina. Je kunt bovendien exact dezelfde commando's interactief in tmux gebruiken als in het configuratiebestand, waardoor taken in tmux ook eenvoudig te automatiseren zijn in een shell-script. Bovendien gebruikt tmux een flexibel client-server model: vensters zijn onafhankelijk van elkaar, kunnen gelijktijdig aan meerdere sessies verbonden zijn en in meerdere clients bekeken worden, én kunnen ook eenvoudig verplaatst worden van de ene naar de andere sessie van dezelfde tmux-server.

Documentatie is te vinden in de man-pagina en in het handboek van OpenBSD. Standaard is het prefix Ctrl+b (in tegenstelling tot Ctrl+a in screen), en daarna druk je op een toets voor een commando, zoals c om een nieuw venster aan te maken, n en p om naar het volgende respectievelijk vorige venster te gaan, d om je sessie af te koppelen, enzovoort. Een sessie weer aankoppelen gaat dan door het commando 'tmux attach'. Bron: Techworld