Bash houdt zijn geschiedenis van ingetypte commando's bij in een bestand (~/.bash_history), en je kunt vanaf de opdrachtregel door de lijnen navigeren en ze zelfs aanpassen. Dat gaat met toetsencombinaties die van de Emacs-syntax afgeleid zijn, zoals Ctrl+P en Ctrl+N voor het vorige respectievelijk het volgende commando, Ctrl+R string om naar het vorige commando waarin string voorkomt te gaan, Ctrl+B en Ctrl+F om een teken naar links versus rechts te schuiven en Esc+B en Esc+F voor een woord naar links versus rechts.

Voor verstokte gebruikers van Vim lijken deze toetsencombinaties echter Chinees. Zou het niet handiger zijn als je met je vertrouwde Vim-commando's door de geschiedenis in Bash kunt navigeren? Gelukkig is daar heel eenvoudig iets aan te doen: met het commando set -o vi (dat je in het opstartscript ~/.bashrc kunt aanroepen). Je moet dan wel in Bash telkens eerst op Esc duwen om de commandomodus van Vim te activeren. Daarna ga je met k en j naar het vorige respectievelijk het volgende commando, met /string ga je naar het vorige commando waarin string voorkomt, met h en l schuif je naar een teken links versus rechts en met b en w schuif je een woord naar links versus rechts. Als je deze Vim-mode overigens ook in andere programma's wilt die de GNU readline bibliotheek gebruiken, zoals lftp, mysql en bc, dan kan dat met het volgende commando:

echo 'set editing-mode vi' >> ~/.inputrc

Bron: Techworld