Google heeft onlangs een verandering aangebracht in een ontwikkelversie van Chrome. Daarin wordt de http:// voor de URL’s niet meer getoond. En dat werd direct als een bug gerapporteerd, vooral omdat men bij het kopiëren van de URL’s http:// graag meenam. Dit probleem is overigens opgelost door Google door het voorvoegsel in het clipboard voor het webadres te zetten. Andere voorvoegsels dan http:// worden overigens wel getoond, zoals https:// en ftp://.

In de discussie die is ontstaan als antwoord op het bugreport is men het er over eens dat http:// legacy is waar men niet heel erg gelukkig mee is. Zelfs de grondlegger van het wereldwijde web, Tim Berners-Lee heeft spijt van de twee slashes. Alleen is dit een dieper liggend probleem, dat Google in Chrome alleen maar cosmetisch oplost door het af te schermen van eindgebruikers. Maar volgens de reageerders kan dit afschermen zelfs verwarrend werken.

Bron: Techworld