Op internet is alles tijdelijk. De content van vandaag kan morgen alweer zijn veranderd. Zo glijdt de digitale werkelijkheid langs ons heen. Feiten blijven bewaard maar alle discussie en standpunten daar omheen komen in de vergetelheid terecht. Juist die continue uitwisseling van argumenten is kenmerkend voor onze hedendaagse cultuur. Over 50 jaar weten we nog wel wat er vandaag de dag is gebeurd, maar hoe we er over dachten gaat verloren.

Zo gaat het ook op een website als Wikipedia, waar veel van de hedendaagse geschiedschrijving nu plaatsvindt. In tegenstelling tot het papier ligt op Wikipedia niets vast. De pagina’s worden continu bijgesteld op basis van nieuwe inzichten en standpunten.

Achter de “history” knop is nog te vinden hoe de Wikipedia pagina’s tot stand zijn gekomen. Onder invloed van steeds nieuwe informatie, veranderende standpunten en politieke stromingen worden nieuwe feiten en inzichten aan de pagina toegevoegd. De “history” geeft daarmee een tijdsbeeld van onze continu veranderende cultuur.

James Bridle, een media consultant, werd gegrepen door de tijdelijkheid van de informatie op het Internet. Niet de feiten, maar het proces rond die feiten vindt hij het meest interessant voor de geschiedschrijving. Om zijn standpunt te illustreren heeft Bridle de volledige Wikipedia pagina van de Irak Oorlog in boekvorm uitgegeven. Niet alleen de hoofdpagina, maar ook “history” zijn afgedrukt, in twaalf kloeke delen! Naast de feiten zijn daarmee ook de standpunten en politieke meningen van de auteurs van die pagina vastgelegd.

Dankzij Bridle wordt nu een klein stukje Internet bewaard voor de toekomst.

Bron: Techworld