Dat blijkt uit een enquete van Webwereld onder 283 lezers werkzaam in de ict-sector. 38,9 procent toont zich "meer bezorgd" over zijn of haar baan dan zes maaden gelden en 16,6 procent is "evenveel" bezorgd.

Slechts 5,3 procent zegt zich minder zorgen te maken over de eigen baan in vergelijking met een half jaar terug. Overigens zegt ook een flink grote groep, 36,4 procent, niet bezorgd te zijn.

De toenemende onzekerheid zet ict'ers er ook toe aan om zich heen te kijken. In totaal is een kwart van alle ondervraagden actief op zoek naar een baan. De helft van die groep heeft nu nog een baan, maar kijkt uit naar een andere functie binnen de ict.

Een bescheiden 2,5 procent van de ondervraagden is van plan zijn huidige ict-job te verruilen voor iets in een andere sector, terwijl 4,6 procent overweegt om voor zichzelf te beginnen.

Twaalf procent van de ondervraagden werkt nu als zelfstandige (zzp'er), waarvan zo'n vijfzesde (7,4 procent van het totale aantal geënqueteerden) nu minder werk heeft door de kredietcrisis. De overige zzp'ers (4,6 procent van het totaal) zeggen geen last te hebben van de crisis.

Opvallend is dat naast de toenemende bezorgdheid onder bijna 40 procent van de geënquêteerden, er een iets grotere groep is die zegt zich juist geen zorgen te maken over de eigen baan. "Ik zit prima en het bedrijf draait goed", vindt 43,5 procent.

Kapers

De ondervraagde ict-ers denken wel dat het nu veel moeilijker is een baan in de ict te vinden. De voornaamste twee oorzaken zijn het lagere aantal vacatures (volgens 42 procent) en het hogere aantal werkzoekenden (40,3 procent). De actief naar een andere baan zoekende ict'ers hebben dus last van concurrentie.

Ongeveer eenzesde zegt geen moeite te hebben een andere baan te vinden. Die 15,2 procent stelt namelijk een veelgevraagd specialisme te hebben. Nog eens 9,9 procent heeft ook geen moeite in de banenjacht, want vertrouwt op het eigen, goede netwerk.

Haaks op die 15,2 procent gespecialiseerde ict'ers staat de notie dat werknemers nu de meeste waarde hechten aan een brede inzetbaarheid. Een overweldigende 48,1 procent zegt dat ervaring met een brede inzetbaarheid zwaar weegt bij de huidige kritische blik naar ervaring en opleiding. Een veel kleinere 25,4 procent stelt dat ervaring met specialisatie juist het belangrijkste is.

De grootste bedreiging voor de Nederlandse ict-werkgelegenheid is nu de kredietcrisis. Dit antwoordt 35 procent. Outsourcing naar lagelonenlanden in Oost-Europa en Azië is volgens een kwart (24,7 procent) het grootste gevaar. Net iets meer dan een kwart (25,4 procent) stelt dat er geen serieuze bedreiging is omdat er altijd een groot gebrek aan ict'ers zal blijven.

Toch is het wachten op het einde van de economische malaise. Bijna een kwart denkt dat de kredietcrisis volgend jaar wel voorbij is. Bijna eenderde meent dat dat op z'n vroegst in 2011 het geval is. Ruim eenderde stelt dat het stunten met lease-auto's voor ict'ers hoe dan ook verleden tijd is. Bron: Techworld