Volgens Peter Brown van de Free Software Foundation bouwt Steve Jobs, door het opleggen van deze restricties, “een nalatenschap op die onze vrijheden in gevaar brengt voor zijn eigen gewin.” Daarom verklaart de FSF de iPad iBad.

Applicaties en content, zoals muziek, films en e-books kunnen voor de iPad alleen aangeschaft worden via de iTunes store of andere door Apple gecontroleerde kanalen. Apple legt verder restricties op aan de wijze waarop de content gebruikt kan worden. Voor deze restricties maakt men gebruik van 'Digital Rights Management'- technologieën. Het omzeilen van deze restricties noemt Apple een misdrijf.

De Free Software Foundation richt zich met zijn 'Defective by Design' campagne op het gebruik van, wat zij noemen, Digital Restriction Management. De campagne heeft al bereikt dat muziek via de iTunes store vrij is van deze restricties, maar films en e-books zijn dat nog niet. Deze restricties staan volgens de FSF haaks op de Amerikaanse, en Nederlandse, auteurswet. Die staat ieder persoonlijk gebruik toe van rechtmatig verkregen auteursrechtelijk materiaal. Daarom roepen ze burgers op om een petitie te tekenen.

Ook de Application Store is een doorn in het oog van de Free Software Foundation. Ze zijn van mening dat computers steeds belangrijker worden in de maatschappij. Daarom moeten de gebruikers er zelf volledig over kunnen beschikken. Als grote corporaties controle krijgen over deze computers of de keuze voor applicaties, dan kan dat een inbreuk betekenen op de vrijheid van de gebruiker bij het uitoefenen van zijn democratische rechten, aldus de FSF.

Bron: Techworld