De Linux-hypervisor KVM biedt de mogelijkheid om een hele virtuele machine van de ene naar een andere machine te migreren terwijl ze blijft draaien. Deze live migratie vereist echter dat de virtuele schijf op beide fysieke machines via het netwerk bereikbaar is. Kun je om welke reden dan ook geen shared storage opzetten met behulp van iSCSI, ATA-over-Ethernet (AoE) of NFS, dan is live migratie geen optie en moet je een koude migratie met heel wat downtime uitvoeren.

Tussenoplossing

Maar sinds versie 0.12 is er in Qemu-KVM een tussenoplossing die de naam 'blokmigratie' gekregen heeft. Deze kopieert tijdens de migratie van een virtuele machine de blokken van het image asynchroon naar de doelmachine. Omdat de virtuele machine ondertussen blijft draaien op de bronmachine, veranderen er de hele tijd nog blokken op het image, waarna ze telkens opnieuw gekopieerd worden. Dit proces, dat hetzelfde werkt als bij het kopiëren van de geheugenpagina's bij live migratie, stopt op het moment dat er nog slechts een klein aantal blokken overblijft dat frequent verandert. De virtuele machine wordt dan gepauzeerd, de overblijvende blokken worden gekopieerd naar het image op de doelcomputer, en daarna begint de virtuele machine op de doelcomputer te draaien.

Van bron naar doel

Start dus de virtuele machine die je wilt migreren op de broncomputer. Daarna start je hetzelfde image ook op de doelcomputer met exact dezelfde configuratie, maar met de volgende optie aan het KVM-commando toegevoegd:

-incoming tcp://0:4444

De virtuele machine zal nu blijven hangen en luisteren naar een inkomende aanvraag voor migratie. Open nu het VNC-venster van de virtuele machine op de originele computer en typ Ctrl+Alt+2 om de Qemu-console te openen. Typ daar de volgende opdracht in:

migrate -d -b tcp://192.168.1.100:4444

Waarbij je 192.168.1.100 vervangt door het IP-adres van de doelcomputer. Je voert dus hetzelfde proces uit als bij een live migratie, maar met de extra parameter -b in de opdracht in de Qemu-console. Je kunt daar ook op elk moment de status van de migratie opvragen met het commando "info migrate". Meer info en extra uitleg over blokmigratie bij gebruik van basis-images is te vinden op Linux-KVM.com. Bron: Techworld