Microsoft Exchange Server heeft meerdere rollen. De rol als Mailbox Server is daarvan de meest bekende. De server biedt dan plek aan een of meerdere databases waarin de mailboxen van de gebruikers zitten. De functies die Exchange in deze rol vervult zijn verder het aanbieden van mail-storage, het hosten van public folder databases, het berekenen en toepassen van e-mail policies, het bijhouden van adresboeken, het uitvoeren van Multi-Mailbox Searches, Message Records Management, indexering en tot slot speelt deze serverrol in een high-availability en multi-site configuraties.

Erg complex

Exchange is daarbij enorm schaalbaar. Van de kleinste versie op Small Business Server tot het platform dat mail en voice en unified messaging biedt binnen organisaties met tienduizenden medewerkers, het kan allemaal met dezelfde Exchange. Maar niet in dezelfde configuratie. Afhankelijk van gebruikers en wensen stelt Exchange wisselende eisen. Eisen en vooral de uitkomsten daarvan zijn kritiek voor het latere succes van een Exchange migratie of uitrol.

Dat allemaal te overzien is erg complex. Criteria zoals gebruikerseisen (berichtengebruik, mailbox-size, aantal gebruikers), de high-availability architectuur, het aantal databases, site-resillience, de beschikbare hardware, schijfcapaciteit en storage en backup-architectuur, belasting en latencies van het netwerk. Het zijn kritische factoren die in een complexe samenhang tot elkaar het succes van Exchange bepalen. Het is lastig om dat geheel vooraf te overzien en het is vooral om vooraf binnen de mogelijkheden te variëren en tot een optimale afstemming te komen.

Enorme sheet

Het Exchange Team binnen Microsoft heeft twee jaar geleden een enorme Excel-sheet gepubliceerd die beheerders en architecten helpt bij het uitdokteren van het voor hun organisatie ideale Exchange-recept. Het is een machtige sheet waar een aantal variabelen door de gebruiker zelf ingevoerd kunnen worden. Deze zijn duidelijk met blauw aangegeven. De rest zijn uitkomsten of delen van de berekeningen, en daar moet iedereen met zijn vingers afblijven.

De sheet bestaat uit een aantal onderdelen, Input, RoleRequirements, LUN Requirements, BackupReguirements, Log Replication Requirements en Storage Design, en al deze factoren worden binnen de sheet meegenomen. Op elk tabblad staan talloze factoren en heel veel informatie. In een blogpost van toen de eerste versie van de sheet werd uitgebracht, worden alle onderdelen duidelijk toegelicht, wat het invullen vergemakkelijkt. Het is belangrijk om niet te snel tevreden te zijn, of factoren buiten beschouwing te laten. De sheet helpt uitkomsten te genereren, maar het is ook een prachtige boodschappenlijst vooraf met erop alle factoren die van belang zijn en die veelal bepalend zijn voor het succes.

Nieuwe versie

Inmiddels is een nieuwe en geheel geüpdatet versie van de Exchange MailboxServer RoleRequirements Calculator uitgebracht. Er zijn fouten hersteld en een aantal functies en onderdelen aangepast. Belangrijk is ook dat het niet meer nodig is zelf te berekenen hoe sterk de gebruikte servers zijn. Daarvoor kan nu de SPECint2006-rating van spec.org worden gebruikt. Dat vergemakkelijkt weer het gebruik. Een totaal overzicht van de aanpassingen is te vinden op de update-tracking pagina.

IPnodes.xls, subnet.xls, password.xls zijn enkele roemruchte Excel-sheets die ik in de loop der jaren ben tegengekomen. Met de Exchange Mailbox Server RoleRequirmenets Calculator.xlsx kan ik er daar weer een aan toevoegen.

Bron: Techworld