Stel dat je tien Ubuntu-servers in je bedrijf hebt staan. Wanneer je deze updatet of er nieuwe pakketten op installeert, downloadt elke server de pakketten opnieuw. Vorig jaar bespraken we al de tool apt-proxy die dit efficiënter maakt: alle servers downloaden hun pakketten dan van een APT proxy, die ze op zijn beurt van de Ubuntu-repository's downloadt. De APT proxy houdt de gedownloade pakketten in een cache bij, waardoor een pakket na de eerste keer veel sneller gedownload wordt.

Er zijn echter twee problemen met deze oplossing: enerzijds vereist apt-proxy dat zijn clients geconfigureerd zijn (al kan dat met een configuratiebeheersysteem zoals Puppet wel geautomatiseerd worden); anderzijds is apt-proxy niet geschikt voor laptops die vaak in netwerken hangen waar de APT proxy niet beschikbaar is.

Squid-deb-proxy

Canonical-ontwikkelaar Jorge Castro heeft daarom in Ubuntu 10.04 (Lucid Lynx) een oplossing geïntroduceerd die geen enkele configuratie op de clients vereist en waarbij de clients hun pakketten gewoon van de oorspronkelijke bron downloaden als ze geen proxy vinden: squid-deb-proxy.

Op de server die als APT proxy dient, installeer je de volgende pakketten:

sudo apt-get install squid-deb-proxy avahi-utils

Dit installeert de caching proxy Squid met een speciale configuratie voor deb-bestanden van de Ubuntu-repository's. Avahi zal nu op het netwerk adverteren dat er een caching proxy aanwezig is.

Op de andere computers installeer je de client:

sudo apt-get install squid-deb-proxy-client

Verder is er geen enkele configuratie nodig. Als je nu pakketten installeert of updatet en de caching proxy is bereikbaar in het netwerk, dan worden de pakketten hiervan gedownload. Is de caching proxy niet bereikbaar (bijvoorbeeld omdat je met de laptop buiten het bedrijfsnetwerk bent), dan worden de pakketten rechtstreeks van de Ubuntu-repository's gedownload.

Bron: Techworld