De video A few perspectives on OpenOffice.org' lijkt een afgewogen oordeel van OpenOffice.org-gebruikers weer te geven. Bij nadere bestudering bevatten de interviewfragmenten vooral subtiele sneren over de open source-kantoorsoftware, onder het mom van een eerlijke discussie.

Er zijn vijf soorten quotes te onderscheiden:

 • wantrouwige verhalen over open source;
 • beweringen dat de it-uitgaven stijgen met OpenOffice.org;
 • beweringen dat gebruikers al overweg kunnen met Microsoft Office;
 • beweringen dat OpenOffice.org minder compatibel is dan Microsoft Office;
 • beweringen dat OpenOffice.org minder functionaliteiten heeft dan OpenOffice.org.

'Buitensporige kosten'

De interviewfragmenten van 15 klanten komen grotendeels uit bestaande Microsoft Office case studies. De onderstaande voorbeelden tonen een negatieve houding tegen open source:

 • "Ik heb een toepassing nodig waarop ik kan vertrouwen. Als een systeem op basis van open source het begeeft, wie gaat het dan herstellen?" Jeff Cimmerer van Pittsford School Districts.
 • "Een onevenredig groot percentage van 30 procent van ons it-personeel was maandenlang bezig met open source [...] een kwart van de extra personeelsinzet was nodig om de open source-systemen te installeren en onderhouden." David Sterling, it-manager bij Central Scotland Police.

Drie anderen zeggen dat het gebruik van OpenOffice.org hun it-uitgaven deed toenemen:

 • "We hadden Linux pc's met OpenOffice geïnstalleerd om op korte termijn geld te besparen, maar we kwamen er spoedig achter dat de buitensporige kosten en beperkte ondersteuning ons juist verder van huis bracht." James Fleming van Speedy Hire.
 • "We raakten eraan gewend dat er dagelijks mensen hulp nodig hadden vanwege problemen met OpenOffice.org." Eugenio Mariotto, it-directeur van Cobra Automotive Technologies.
 • "Onze organisatie heeft te veel betaald voor het gebruik van de open OpenOffice.org software." Leonid Medvediev, hoofd it van CJSC SPC, Borschagivskiy (Oekraïne) Chemische en Farmaceutische Fabriek.

'Zucht van opluchting'

Vier geïnterviewden benadrukken dat hun gebruikers al goed overweg konden met Microsoft Office, waarmee geïnsinueerd wordt dat zij moeite hebben met de overstap naar OpenOffice.org:

 • "Nieuwe medewerkers konden niet goed omgaan met OpenOffice.org-applicaties, waardoor de overstap moeizaam was en de productiviteit werd benadeeld." Igor Gentosh van Kredobank JSC.
 • "Dankzij de bekendheid van onze gebruikers met de interface van Microsoft Office en de uniformiteit van de verschillende toepassingen hadden we weinig telefoontjes naar de helpdesk." Tiziona Battilana van Euromobil Group
 • "Toen we na het experiment met OpenOffice terugkeerden naar Microsoft Office, slaakten onze medewerkers collectief een grote zucht van opluchting." Bailey Mitchell, cio van Forsyth County Schools.
 • "Door Microsoft Office 2007 te gebruiken zijn de kosten voor interne ondersteuning aanzienlijk teruggebracht, aangezien ons personeel bekend is met dit systeem." Joerg Lenze, systeembeheerder van Heinrich Berndes Haushaltstechnik.

Twee geïnterviewden zeggen dat OpenOffice.org minder compatibel is dan Microsoft Office:

 • "Met OpenOffice.org was er grote onzekerheid over het formatteren van bestanden en hun samenhang wanneer zij buiten onze afdeling werden gebruikt."
 • "Werknemers die OpenOffice.org gebruikten konden niet altijd wijs worden uit documenten die van buiten het bedrijf kwamen, bovendien was de beveiliging dan niet gegarandeerd." Eugenio Mariotto, it-directeur van Cobra Automotive Technologies.

Deze laatste vier voorbeelden moeten aantonen dat OpenOffice.org beperkt is vergeleken met Microsoft:

 • "Een groot spreadsheet openen duurde 10 minuten langer in OpenOffice.org dan in Office Excel 2007." Sergey Sakharov van Art of Transport Logistics.
 • "Onze medewerkers waren teleurgesteld omdat zij door OpenOffice en onze gehele it-omgeving minder productief waren." Darek Muraszko van Kaczmarski Inkasso.
 • "Ik merkte dat OpenOffice.org met name macro's niet goed ondersteunde. Toen ik de it-afdeling om hulp vroeg, stelden zij voor Microsoft Excel te gebruiken." Bulent Turker, productmanager bij Scarves Department, Sarar Group.
 • "Twee van onze leerlingen hebben lagere cijfers gehaald omdat zij bestanden uit OpenOffice hadden geconverteerd met formattering-problemen." Tisome Nugent, leraar op Orange County Public Schools.

Microsofts achterliggende strategie

Open source-goeroe's waren weinig ingenomen met Microsofts marketingvideo. Velen concludeerden wel dat Microsoft OpenOffice.org goedkeurde als levensvatbaar alternatief voor Microsoft Office. Maar waarom zou Microsoft dat doen, terwijl MS Office meer dan 90 procent van de kantoorsoftwaremarkt in handen heeft?

De inkomsten voor Microsofts Office kunnen bijna niet sneller groeien dan het tempo waarin nieuwe markten opkomen. Behalve in China, India en Brazilië is de sterkste groei te verwachten in Oost-Europese landen. Het is dan ook niet vreemd dat de meeste bedrijven in de Microsoftfilm uit die regio komen: Rusland, Turkije, Polen en Oekraïne. Geen enkele quote komt van een Amerikaanse of West-Europese organisatie, behalve van twee scholen.

Ondernemingen in opkomende markten kunnen dus een frisse start maken op technologisch gebied, wat in gevestigde markten als Noord-Amerika en West-Europa niet mogelijk is. Opkomende markten hebben ook minder medewerkers met MS Office-vaardigheden. Deze organisaties zullen eerder open source-software overwegen, met name omdat de aanschafkosten voor hen een belangrijke factor zijn. Tegen deze bedreiging probeert Microsoft zich te wapenen met deze video.

Opkomende markten zijn zo belangrijk voor de toekomst van Microsoft Office dat het bedrijf OpenOffice.org wil accepteren als concurrent, in de ogen van de bestaande Office-klanten in het westen. Dit moet een duidelijke strategische keuze geweest zijn van de Microsoft Office-afdeling. Noord-Amerikaanse en West-Europese bedrijven gebruiken MS Office en hun medewerkers kunnen ermee overweg, zodat het overstappen naar een alternatief lastiger zal zijn. De kosten van migratie, training en interoperabiliteit wegen nauwelijks op tegen de besparingen van het alternatief. Microsoft gokt er dus op dat de bestaande klanten grotendeels trouw blijven. De werkelijke competitie gaat over nieuwe bedrijven in opkomende markten.

It-beleidmakers in het westen en in opkomende markten moeten de zakelijke strategie van een leverancier begrijpen, voordat zij de marketing en het productaanbod kunnen beoordelen. Dit geldt des te meer voor het marketingmateriaal van de Microsoft Office-afdeling.

Bron: Techworld