Het programma bcat en het bijbehorende btee zijn varianten op de standaard UNIX-commando's cat en tee. In plaats van hun uitvoer in je vertrouwde terminalvenster te geven, leiden ze die echter om naar je browser. De uitvoertekst wordt daarbij opgemaakt in eenvoudige html, en er is zelfs rudimentaire ondersteuning voor ANSI/VT100-escapecodes, bijvoorbeeld voor de voor- en achtergrondkleur en stijlen zoals vette of onderlijnde letters.

Informatie over geavanceerdere functionaliteit vind je in de man-pagina. Als de invoer al html-code is, dan wordt die ongewijzigd naar de browser gestuurd. Bcat toont zijn uitvoer progressief, waardoor het programma ook werkt bij de uitvoer van build tools zoals make of opdrachten zoals tail -f om logbestanden in het oog te houden. Het commando btee doet hetzelfde als bcat, maar toont de uitvoer tegelijk ook nog altijd op stdout.

Voorbeelden

De homepage en de man-pagina van bcat tonen al een aantal handige voorbeelden. Zo kun je de inhoud van je klembord in je browser tonen:

xclip -o | bcat

Of een html-template met inline Ruby:

erb -T - template.erb | bcat

Of bekijk een logbestand op een andere computer in je browser:

ssh example.org 'tail -n 1000 -f /var/log/messages' | bcat

Installeren

Bcat is een Ruby gem, dus installeer eerst rubygems met de package manager van je distributie en installeer daarna bcat met het volgende commando:

gem install bcat

Het programma werkt onder Linux, Mac OS X en FreeBSD en is getest met de webbrowsers Firefox, Chrome, GNOME Epiphany en Safari. In de huidige versie 0.5.1 worden btee en de ANSI-naar-HTML-omzetter a2h nog niet geïnstalleerd, maar dit zal in de volgende versie wel gebeuren.

Bron: Techworld