Met Exchange 2007 introduceerde Microsoft nieuwe tools voor beheer, gebouwd op PowerShell 1.0 en .NET Framework 2.0. Hiermee werd het ook mogelijk alle servers centraal te beheren, gebruikmakend van RPC en cmdlets op de te beheren servers. Met Exchange 2010 stapt Microsoft over naar nieuwe versies van het .NET Framework en ook van PowerShell. Een belangrijke vernieuwing in PowerShell 2.0 is Remote PowerShell. Het beheren op afstand of centraal beheren wordt hiermee nog weer eenvoudiger. Remote PowerShell baseert op WS-Management, een standaard Windows-component voor centraal beheer.

Anders dan in Exchange 2007 baseert het beheer in 2010 echter volledig op IIS. Iedere Exchange beheersessie, ongeacht of deze via de Exchange Management Console of de Exchange Management Shell gebeurt, gebruikt de virtuele directory van PowerShell en die is genest in IIS, het is een van de IIS default websites. Wordt nu een beheersessie gestart dan worden de benodige PowerShell cmdlets geladen en kunnen vervolgens op de server worden gestart terwijl ze op de beheerde server worden uitgevoerd.

Zover het mooie verhaal. De praktijk is soms weerbarstiger. Na de release van Exchange 2010 is gebleken dat in een aantal gevallen de beheertools geen verbinding met de te beheren server kunnen opbouwen. De foutmelding die vervolgens verschijnt is niet specifiek en geeft weinig handvatten om het probleem te troubleshooten. Microsoft denkt al wel een ‘rode lijn’ te hebben ontdekt in de meldingen, namelijk dat deze vooral gebeuren op Exchange-services die een al langer gebruikte IIS-server gebruiken, maar kan het nog niet alleen daartoe beperken. Een echte oplossing is er dan ook nog niet.

Toch zit het Exchange-team niet stil en het heeft om de Exchange-beheerders te helpen, een nieuwe tool uitgebracht. Deze EMTShooter, wat staat voor Exchange Management Troubleshooter (EMTshooter) is eigenlijk een set van PowerShell-scripts die op de te beheren server uitgevoerd moeten worden. Zij controleren dan de installatie en communicatie van de server en geven vervolgens in wel te begrijpen taal de gevonden fouten terug aan de beheerder.

De EMTshooter werkt in twee stappen. In de eerste richt het zich op de IIS default webiste, de virtuele directory van PowerShell en nog een reeks bekende ‘lastige’ gebieden in Exchange en IIS. Vindt het daarbij een probleem dan zal het de foutmelding rapporteren en een oplossing aandragen. Worden er geen fouten gevonden dan wordt in stap 2 de foutmelding vergeleken met een lijst met eerder al gedebugde foutmeldingen en indien een zelfde melding al eerder is gebeurt, de toen gevonden oplossing presenteren.

De huidige versie van de EMTshooter moet op de server worden uitgevoerd die het niet toestaat of om andere reden niet op afstand beheerdwil worden. De makers van het programma stellen nadrukkelijk in de toekomst een versie te willen uitbrengen die vanaf elk willekeurig systeem in het netwerk gebruikt kan worden om de connectiviteit van andere servers te controleren, maar zover is het nog niet. Toch zal de EMTshooter beheerders met de eerder beschreven verbindingsproblemen, hopelijk wel dichter bij het vinden van oplossingen brengen.

Bron: Techworld