Resellers hebben al een maand problemen met het online registreren van licenties van klanten. In een blogbericht op het Microsoft SMB Community Blog biedt Eric Ligman, verantwoordelijk voor de wereldwijde partnertevredenheid, zijn excuses aan voor de problemen met het Volume Licensing Service Center. Hij laat tussen de regels doorschemeren dat de oorzaak van de problemen waarschijnlijk liggen bij de drie ‘verbeteringen’ die Microsoft in december heeft aangebracht in het online.

Een van die veranderingen is dat zakelijke eindklanten expliciet toestemming moeten geven dat een reseller namens de klant mag handelen op de site. Microsoft heeft dat ingevoerd om de eindklanten ervan bewust te maken dat ondanks dat zij alles overlaten aan de reseller, zij nog steeds juridisch eindverantwoordelijk zijn ten aanzien van de voorwaarden in de licentie.

Andere problemen zijn er met het opnieuw invoeren van emailadressen ter verificatie van de gebruikers en het nieuwe gebruik van een LiveID. Welke problemen dat zijn wordt niet vermeld. Microsoft zegt alle problemen per klant te willen oplossen en dat blijkt een tijdrovende zaak, zegt Ligman. Maar een andere oplossing ziet hij niet.

Bron: Channelworld Bron: Techworld