Zeven maanden later ziet het er naar uit dat het Nederlandse advies zeer terecht was destijds. Oracle heeft niet alleen een rechtszaak tegen Google over hun gebruik van Java in Android, maar het heeft ook nog OpenSolaris laten vallen (de open source versie van Sun’s Solaris OS). Het lijkt er langzamerhand een beetje op dat Oracle de oorlog heeft verklaard aan open source software en zakelijke gebruikers worden daar terecht wat nerveus van.

De ‘fork’-factor

OpenOffice.org is niet de enige open source onderneming die Oracle heeft. Ze hebben ook nog MySQL bijvoorbeeld, die waarschijnlijk ook de inkomsten gerichte noten op Oracle’s zang zal gaan voelen.

Het grote verschil is echter dat MySQL al een aantal keer ‘geforkt’ is, wat betekent dat er al gelijksoortige versies in omloop zijn buiten Oracle om. Drizzle is daar waarschijnlijk het meest in het oog springende voorbeeld van en dan zijn er nog Percona en MariaDB. Evenzo is er het nieuw aangekondigde Illumos proejct dat geleid wordt door Nexenta, dat belooft een onafhankelijke fork te worden van OpenSolaris, waardoor de ontwikkeling van dat OS ook gecontinueerd zal worden.

Meer dan 40 miljoen downloads

Voor OpenOffice.org lijkt de toekomst niet zo goed gewaarborgd, ondanks de wereldwijde populariteit ervan. Begin 2005 oversteeg de software de 40 miljoen downloads en de community schat in dat het 10% van de wereldwijde office markt in handen heeft.

Zoals meestal het geval is met open source software, maakt de absentie van verkoopcijfers het lastig om gebruik bij te houden en te bewijzen. Desondanks is OpenOffice.org aanwezig in veel Linux distributies (waaronder Ubuntu) en is het zeker het leidende alternatief voor Microsoft’s Office pakket.

Dus wat betekent dit alles voor zakelijke gebruikers van OpenOffice.org? Is het tijd om te gaan zoeken naar iets anders? Waar een wil is, is een weg. Dat zou dus prematuur zijn.

Ik denk dat het waarschijnlijk is dat Oracle OpenOffice.org laat vallen, ten faveure van technologieën als StarOffice, dat nieuwe inkomsten binnenbrengt. Dat betekent echter niet dat het open source office pakket volledig zal verdwijnen. Eén van de beste dingen aan de wereld van gratis en open source software is dat wanneer er een community is van gebruikers en geïnteresseerde ontwikkelaars, er voor hen geen reden is om het niet in leven te houden. En zeer waarschijnlijk werkt een deel van de community daar nu al aan.

450.000 Contribuanten

De code zwerft nog altijd rond en iedereen die daar behoefte aan heeft kan hem downloaden, hernoemen en een nieuw leven geven. Ongeveer 450.000 contribuanten hebben al aan het project gewerkt, dus er zijn genoeg mensen met de vaardigheden en de interesse om het project gaande te houden.

Oracle mag dan besloten hebben dat winstbejag koning is, maar de miljoenen open source gebruikers zijn gelukkig niet afhankelijk van de goodwill van het bedrijf. OpenOffice.org is simpelweg te groot en te populair om ten onder te gaan. De tijd is gekomen om het onafhankelijk te maken.

De vraag is dan natuurlijk nog wel of Oracle zoiets aangrijpt als nieuw voer voor patentwraak.

Naschrift 1 september 2010: Adobe laat weten dat de uitspraken die in dit artikel aan Adobe worden toegeschreven, weliswaar zijn gedaan door Dave McAllister, Director Open Source and Standards van Adobe, maar dat hij dat geheel op persoonlijke titel heeft gedaan en dat zijn woorden niet de visie van Adobe representeren. Bron: Techworld