RVTools is een in .NET 2.0 geschreven Windows-applicatie die informatie over virtuele machines en ESX hosts laat zien. Het werkt nauw samen met VirtualCenter 2.5, ESX 3.5 en nieuwer en vSphere. Met de RVTools kan informatie over de processor, geheugen, schrijfruimte, netwerkkaarten, cd, dvd en floppy’s, worden getoond. Daarnaast is er per virtuele machine een overzicht van de bewaarde snapshots, switches, datastores en health checks op de virtuele machines mogelijk. RVTools kan ook van iedere virtuele machine een overzicht van de geïnstalleerde VMware Tools tonen en deze updaten naar de laatste versie. CD, dvd en floppy-disks kunnen eenvoudig losgekoppeld worden.

De laatste versie van RVTools dateert van afgelopen september. Ten opzichte van de vorige versie zitten er talloze nieuwe en verbeterde functies in het programma. Zo levert de vInfo-tab nu met kleurcodering de heartbeat-status van een VM, is op de vMemory-tab informatie te vinden over geheugengebruik, gedeeld, swap, statisch, geeft vDatastore nu ook het volledige adress van het opslagdevice en zijn onder vInfo nu ook de toegewezen en vrije storage te zien evenals nog unshared.

Na het osptarten van RVTools verschijnt een pop waarmee op het VirtualCenter of de ESX-host ingelogd kan worden met username en password. Daarna verschijnt het programma dat eruit ziet als een spreadsheet in een programma met bovenaan allemaal tabbladen. Iedere tab is duidelijk gelabeld, de naam maakt meteen duidelijk wat voor soort informatie daar te vinden zal zijn. Iedere tab heeft dezelfde herkenbare spreadsheet-indeling. De eerste kolom toont de naam van de VM, de volgende de bijbehorende informatie. Handig is dat de kolom met de machinenamen vast staat, die blijft dus altijd zichtbaar. Informatie in de kolommen kan eenvoudig gefilterd en gesorteerd worden, het laatste door met de muis op de kolomaanduiding te klikken. Alle informatie die de RVTools verzamelen is bovendien eenvoudig te exporteren door eerst de tabeldelen te selecteren en dan via File te kiezen voor Export Datagrid of Export All Datagrids.

Via het Health-menu zijn de opties en waarden in stellen waarop RVTools per VM een alert moet geven. Bijvoorbeeld als de CD of Floppy connected is, als er active snapshots zijn maar ook het percentage vrije schijfruimte, het aantal virtuele CPU’s per core en eventuele vergeten (‘zombie’) bestanden van verwijderde VM’s. Op het tabblad vHealth is vervolgens voor alle VM’s een duidelijk overzicht van de Health-statussen van de gekozen opties te vinden.

Rob de Veij is een Nederlandse IT Professional met een carrière die loopt van mainframe-operator tot engineer in een Windows-omgeving. Al die jaren is hij zelf tools en scripts blijven maken en sinds hij in 2007 met VMware ESX Server in aanraking kwam, ook voor deze laatste. RVTools valt op de website van Rob de Veij onder de ‘Nice to Haveware’ die gratis is te downloaden en gebruiken. Het is echter mogelijk via een PayPal-donatie ook ‘dank je wel’ te zeggen voor het werk dat in het ontwikkelen van de RVTools zit en het verder ontwikkelen voor de toekomst, aantrekkelijk te houden. Voor wie nog meer met het programma wil is er zelfs een duidelijke handleiding online beschikbaar.

Bron: Techworld