Weer eens iets anders dan Fortune in de terminal is een Shower Thought dankzij dit scriptje van Redditor rage_311. De flauwe Reddit-sub showerhoughts is de bron van deze welkomstboodschappen. Als je nog iets meligers zoekt, kun je ook een andere sub gebruiken, bijvoorbeeld de diepere wetenschapsvragen die maar onbeantwoord blijven van shittyaskscience.

Door het script in bash.bashrc te verwerken, wordt de boodschap standaard weergegeven als je een sessie opstart. De thread waarin het wordt besproken, bevat al veel tweaks voor het script. Een andere Redditor voegde bijvoorbeeld na een klacht over een onbehoorlijke headline een argument aan de url toe waarmee koppen die als 18+ worden aangemerkt (NSFW) zijn uitgesloten, zodat je het ook veilig op het werk kunt gebruiken:

curl -s --connect-timeout 5 -A '/u/your_user_name' \

'https://www.reddit.com/r/showerthoughts/top.json?sort=top&t=week&limit=100&obey_over18=true' | \

python2.7 -c 'import sys, random, json; randnum = random.randint(0,99); response = json.load(sys.stdin)["data"]["children"][randnum]["data"]; print "\n\"" + response["title"] + "\""; print " -" + response["author"] + "\n";'