Ubuntu-ontwikkelaar Dustin Kirkland heeft een handige alias 'alert' gedefinieerd om je een waarschuwing te geven na een lang commando. Als je bijvoorbeeld een programma compileert of een groot bestand downloadt in een terminalvenster, voeg je op de opdrachtregel gewoon ;alert toe om in een mooie popup het process ID en het volledige commando te zien wanneer het klaar is.

Voeg daarvoor de volgende alias toe aan je ~/.bashrc of je ~/.aliases:

alias alert='notify-send --urgency=low -i "$([ $? = 0 ] \

&& echo terminal || echo error)" "$(history|tail -n1| \

sed -e '\''s/^\s*[0-9]\+\s*//;s/[;&|]\s*alert$//'\'')"'

Onder Ubuntu moet je hiervoor het pakket libnotify-bin installeren, dat het programma notify-send bevat. Als de exit-code van het programma een fout aangeeft, krijg je een icoontje van een verbodsteken te zien; anders een icoontje van een terminal. Deze alert-alias zal in Ubuntu 10.10 automatisch gedefinieerd worden in de standaard bashrc. Voor Ubuntu 11.04 ziet het ernaar uit dat er een uitgebreidere feature komt waardoor de gebruiker niet expliciet meer alert moet intypen. Bron: Techworld