Bash, de standaardshell op heel wat Linux-distributies, ondersteunt al sinds versie 2.04 de autocompletion van commando's. Zo kun je niet alleen bestandsnamen met een druk op de TAB-toets laten vervolledigen, maar ook bijvoorbeeld in een ssh-commando hostnamen die in ~/.ssh/known_hosts gedefinieerd zijn.

De meer dan 140 completionpatronen voor programma's zoals ssh, apt, rsync, vncviewer, enzovoort worden gedefinieerd in het pakket bash-completion, dat in heel wat Linux-distributies standaard geïnstalleerd wordt. Om de vervollediging in te schakelen, moet je nog het volgende in je ~/.bashrc zetten:

if [ -f /etc/bash_completion ]; then

. /etc/bash_completion

fi

Enkele tips

Zoals gezegd kun je hostnamen die in ~/.ssh/known_hosts gedefinieerd zijn vervolledigen in een ssh-commando. Bij het apt-get commando krijg je na een druk op TAB de verschillende subcommando's te zien, zoals install, update, purge, enzovoort. Het commando man met het begin van een commandonaam toont je na een druk op TAB de verschillende man-pagina's die met die letters beginnen.

Probeer zelf bij andere commando's eens uit of er vervolledigingspatronen voor gedefinieerd zijn. Het bash-completion pakket is heel modulair opgebouwd. Is je favoriete commando nog niet in de lijst opgenomen en ben je wat handig met shell-scripts, dan kun je dus relatief eenvoudig je eigen completionpatronen toevoegen.

Bron: Techworld