Dat is althans de conclusie van het onderzoek 'Is Europa gereed voor de millennials?' dat Forrester Consulting heeft verricht in opdracht van Xerox.

Millennials zijn jongeren die na 1980 zijn geboren. Het zijn multitaskers die ervan houden om in non-hiërarchische groepen te werken en voor wie blogs, wiki's en pda's van groot belang zijn.

Werken op afstand wordt belangrijker. Om die reden worden pda's volgens Xerox een 'basisbehoefte'. Bedrijven die niet in die behoefte voorzien, hebben het nakijken, zo voorspelt Alan Charnley van Xerox.

"Zij zullen grote moeite hebben om nieuwe afgestudeerden vast te houden en om de behoeften van nieuwe generaties partners en klanten te begrijpen."

"De millennials kunnen zich de tijd niet herinneren dat de wereld nog niet digitaal communiceerde", legt Charnley uit. "Zij geven graag hun mening over de producten waar zij van houden of waar zij een hekel aan hebben. Dit heeft een enorme impact op de manier hoe merken en bedrijven gezien worden en daarom ook op de manier waarop wij zaken doen."

Volgens Xerox en Forrester moet de werkwijze van organisaties daarom op de schop. Zo moeten bedrijven beter in de gaten houden wat er op blogs en op online discussiefora over hen wordt geschreven. Op dit moment houdt 14 procent van de Europese bedrijven online discussies, zoals op blogs, in de gaten. In Nederland ligt dit percentage iets hoger: 17 procent.

Het onderzoek werd verricht onder ruim 1600 managers uit het bedrijfsleven in 16 Europese landen. Bron: Techworld