Stel dat je tien Ubuntu-servers in je bedrijf hebt staan. Wanneer je deze updatet of er nieuwe pakketten op installeert, downloadt elke server de pakketten onafhankelijk van de andere. Dit is niet zo efficiënt, want zo wordt elk pakket tien keer gedownload van een externe server.

Server en clients

Dat kan veel efficiënter gebeuren door van één server een APT proxy te maken met het pakket apt-proxy. De andere servers worden dan clients van de APT proxy door ze zo te configureren dat ze de softwarepakketten van de APT proxy halen.

Wanneer je een client nu een update geeft, dan vraagt die de nieuwe pakketten aan de APT proxy. Als die voor de eerste keer worden aangevraagd, downloadt de APT proxy de pakketten van de Debian- of Ubuntu-server en geeft deze door aan de client. Maar de gedownloade pakketten worden dan ook op de APT proxy in een cache bijgehouden. Wanneer de andere clients nu hetzelfde pakket aan de APT proxy vragen, kan die het pakket onmiddellijk uit zijn cache halen, wat natuurlijk veel sneller gaat dan het opnieuw van de Ubuntu-server te downloaden.

Configuratie

Op de APT proxy moet je hiervoor het pakket apt-proxy installeren en je moet in het bestand /etc/apt-proxy/apt-proxy-v2.conf configureren van welke servers de APT proxy zijn pakketten haalt. Je kunt hier het beste een server ingeven die geografisch dicht bij je servers staat, zoals http://nl.archive.ubuntu.com/ubuntu.

Herstart dan de apt-proxy server met sudo /etc/init.d/apt-proxy restart. Op de clients moet je nu in /etc/apt/sources.list de verwijzingen naar de Ubuntu-servers vervangen door het IP-adres van de APT proxy en poortnummer 9999, bijvoorbeeld 192.168.1.100:9999. Na een sudo apt-get update haalt de client in het vervolg al zijn pakketten van de APT proxy.

Bron: Techworld