Microsoft heeft het bekende troubleshooting-programma voor het installeren en verwijderen van software vernieuwd en een stuk volwassener gemaakt. Zo maakt de nieuwe versie automatisch een PowerShell-script om elke opschoning geautomatiseerd terug te draaien. Een verplichte update voor elke beheerdertoolkit.

Software installeren en verwijderen wil een beheerder nog wel eens voor een grote uitdaging zetten. Hoewel de regels voor de manier waarop software zich moet installeren en moet laten verwijderen helder zijn vastgelegd is de praktijk toch anders. Dat geldt vooral voor het verwijderen van software.

Zowel applicaties als services kunnen weerbarstig zijn en restanten achterlaten die juist het probleem dat met het verwijderen van de software zou moeten worden opgelost, doet voortbestaan. Nieuwere versies van Windows voorzien al in een controleprogramma dat indien een installatie niet standaard afloopt, de mogelijkheid biedt het nogmaals te proberen of een rapport over de installatie te versturen.

Installer Cleanup met pensioen

Voor het verwijderen van software heeft Windows niet zo'n mooie controle ingebouwd en werd tot voor kort de Windows Installer Cleanup Utility (MSCICUU2.exe) aanbevolen. Die is nu echter met pensioen want voor twee weken heeft Microsoft onder KB2438651 een nieuw hulpprogramma voor het oplossen van problemen met het installeren en verwijderen van software op Windows-systemen uitgebracht of voor de Nederlandse versie.

Het programma verwijdert ongeldige registersleutels op 64-bits besturingssystemen en herstelt Windows-registersleutels voor het beheren van upgradegegevens (voor het toepassen van patches) die beschadigd zij geraakt. Daarnaast lost het problemen op die het installeren van nieuwe programma's verhinderen, lost problemen op die verhinderen dat programma's geheel worden verwijderd en die het installeren en bijwerken van programma's blokkeren. Bovendien is het het aangewezen programma om programma's te verwijderen die via de Windows-functie voor het toevoegen of verwijderen van programma's zich niet laten verwijderen.

Altijd weer veilig terug

Onder water maakt het programma eerst een herstelpunt aan voordat het ook maar één wijziging op het systeem aanbrengt. Daarmee is het zeker dat u altijd de huidige situatie kunt herstellen. Daarna kopieert het alle bestanden en registersleutels die het wil verwijderen naar de map C:\MATS\ met voor elk item een eigen submap. Op systemen met meerdere schijven maakt het bovendien per schijf ook nog een submap.

Alle gegevens over de opschoning wordt bovendien in een XML-bestand bewaard terwijl het automatisch een PowerShell-script aanmaakt. Daarmee kan het herstel geautomatiseerd worden uitgevoerd. Dit script wordt eveneens in de map C:\MATS\ bewaard, opnieuw weer per product en telkens met de naam ResotreYourFilesAndRegistry.ps1. Een dubbelklik is dan voldoende om de hele opschoning ongedaan te maken. De probleemoplosser kan volledig automatisch worden gebruikt maar ook stapsgewijs en door zelf één of meer programma's te selecteren.

Programma downloaden

Het nieuwe hulpprogramma voor het verwijderen van software is direct vanaf het internet te installeren op elke Windows-computer. Sysadmins zullen het liever op een sysadmin-toolbox geheugenstick of dvd willen plaatsen. Zij kunnen het programma daartoe ook los downloaden. De download is 339kb groot. Virustotal heeft het programma op malware gecontroleerd en geen bedreigingen gevonden.