De Group Policy Inventory (GPInventory.exe) is een hulpprogramma uit de Server 2003 Toolkit van Microsoft. Het programma staat administrators toe informatie op te vragen over group policies, maar ook andersoortige informatie over alle of een selectie van computers in hun netwerk.

Download en installatie

Met het programma kan de administrator zowel RSOP (Resultant Set Of Policies) als WMI (Windows Management Inventory) queries bouwen en gebruiken. Typische voorbeelden van queries zijn een inventarisatie van de software die op computers is geïnstalleerd, controle van Group Policies die zijn toegepast en computers waarop de GPO’s nog ontbreken, hardwareinventarisaties en controle op aanwezigheid van security patches en updates.

Het gebruik van de Group Policy Inventory begint met het downloaden en installeren. Het programma vereist het .NET Framework, maar stelt verder geen eisen. Een mooie entry in het menu Start maakt het niet aan, het moet direct vanaf de bestandslocatie C:\Program Files (x86)\Windows Resource Kits\Tools worden opgestart.

GPInventory is een grafisch programma dat gevoed kan worden met een lijst met te controleren systemen, maar er kan natuurlijk ook een selectie binnen Active Directory worden gemaakt. Zijn de systemen bekend, dan kunnen de queries worden geselecteerd. Een aantal queries wordt standaard meegeleverd. Andere kunnen zelf toegevoegd worden. Voorbeelden zijn te vinden in de gpinventory.mht helptekst in html-formaat. Zijn de instellingen correct, dan kan de query uitgevoerd worden.

De resultaten kunnen worden geëxporteerd in XML-formaat of als klare tekst. Met enig knutselwerk is de info dan ook over te hevelen naar bijvoorbeeld Excel om daar verder te filteren of te selecteren. Queries kunnen worden bewaard binnen GPInventory om ze later snel opnieuw te gebruiken.

Meer programma’s

GPinventory is een van de vele Group Policy programma’s en hulpprogramma’s die Microsoft zelf uitbrengt om het beheren via GPO’s te vereenvoudigen. Binnen dat aanbod zijn er meer programma’s als GPInventory, waarvan enkele, zoals GPMonitor, vergelijkbare functionaliteit bieden. GPinventory is ook niet meer het nieuwste programma, maar kan in voorkomende gevallen nog heel nuttig zijn. Een andere vindplaats van ondersteuning en uitleg bij GPO’s en tooling rondom Group Policies is de GPO newsgroup.

Bron: Techworld