Document Freedom Day is een wereldwijd georganiseerde dag over open document standaarden. Ook in Nederland besteedt men er aandacht aan. In Baarn, in een zaaltje achter de Paaskerk, vindt de Nederlandse editie van de Document Freedom Day plaats. Op het programma staat onder andere een presentatie van Pim Bliek van Nederland Open in Verbinding, hij zal de aanwezigen bijpraten over hoe de invoering van Open Standaarden binnen de Nederlandse Overheid verloopt.

Voorbeelden van open documentstandaarden zijn onder andere het Open Document Format (ODF) en het Portable Document Format (PDF). OOXML van Microsoft is eveneens een ISO standaard, een standaardisatie die in 2008 aanleiding was voor een stevige rel. Door de open opzet van deze ISO gestandaardiseerde formaten is het over 20 jaar nog mogelijk om toepassingen te maken die de digitale documenten kunnen lezen. Hierbij ben je dan niet afhankelijk van één enkele leverancier.

Naast het doel dat documenten ook in de toekomst toegankelijk blijven, speelt uitwisselbaarheid een grote rol. Documenten in een open formaat zijn onafhankelijk van een enkel softwarepakket in te lezen en te bewerken. Zo moeten overheden bijvoorbeeld documenten in een open formaat aan de burger aanbieden.

Zowel ODF als PDF worden ondersteund door Open Office. Ook voor het dominante Microsoft Office is het mogelijk om documenten als ODF of PDF op te slaan, maar daarbij moet dan wel gebruik worden gemaakt van extra software. In Office 2007 wordt ODF al ondersteund, maar de kwaliteit van die ondersteuning wordt hevig betwist.

Bron: Techworld