Het commando "yum info yum" toont je naast allerlei versiegegevens over het pakketbeheerprogramma Yum ook welke Yum plug-ins er geactiveerd zijn. Op een Red Hat Enterprise Linux 6 systeem zijn dit standaard refresh-packagekit (in het pakket PackageKit-yum-plugin) en rhnplugin (in het pakket yum-rhn-plugin). Die eerste updatet de metadata voor PackageKit elke keer dat yum uitgevoerd wordt en die tweede laat toe om pakketten te installeren van het Red Hat Network. Deze plug-ins breiden dus het standaardgedrag van Yum uit.

Met "yum search yum-plugin" vind je de meeste beschikbare plug-ins, maar sommige hebben ook een andere pakketnaam. Enkele handige plug-ins zijn (met de pakketnaam tussen haakjes):

* presto (yum-presto). Zorgt ervoor dat Yum delta-RPM-pakketten downloadt als de repository dit ondersteunt. Deze pakketten bevatten enkel het verschil tussen de geïnstalleerde versie en de nieuwe versie, wat heel wat bandbreedte en dus ook tijd uitspaart.

* protect-packages (yum-plugin-protect-packages). Voorkomt dat het pakket yum en pakketten waarvan dit afhangt verwijderd worden. Je kunt ook zelf de namen van pakketten die je tegen verwijdering wilt beschermen toevoegen aan het bestand /etc/sysconfig/protected-packages.

* security (yum-plugin-security). Voegt een aantal beveiligingsgerelateerde commando's en opties toe aan yum. Een lijst van beveiligingsupdates kun je dan bijvoorbeeld opvragen met "yum check-update --security" en met "yum update-minimal --security" update je pakketten waarvoor een security advisory bestaat naar de versie van die advisory, terwijl "yum update --security" diezelfde pakketten naar de recentste beschikbare versie updatet.

Verder zijn er Yum plug-ins om specifieke pakketten vast te pinnen op een gekozen versienummer, om pakketten enkel te downloaden, om changelogs te bekijken voor je een update uitvoert, enzovoort. Wil je op een bepaald moment een pakketbeheeractie uitvoeren zonder alle geactiveerde plug-ins, dan kan dat met de optie --noplugins. Wil je selectief één geactiveerde plug-in tijdens je actie uitschakelen, gebruik dan de optie --disableplugin= . Meerdere plug-ins kun je hierin door een komma afscheiden.

Bron: Techworld