Specialisten in Search Engine Optimalisation (SEO) grepen griezelfeest Halloween aan om op Twitter hun engste ervaringen te delen. Klanten die iets gelezen hebben, developers die het beter weten, systeembeheerders die iets wijzigen - allemaal ook heel herkenbaar binnen de IT. Onder meer Google Analytics en SEO-goeroe Matt Cutts stuurden tweets met de hashtag #SEOhorrorstories. Zoals: