1. Jammer

Het zou zomaar kunnen dat je ergens aan het eind van de vorige eeuw in een restaurant, school, bedrijf of andere (semi)-openbare ruimte je mobiele telefoon erbij pakte om vervolgens te merken dat je geen bereik had. En nee, dat kwam niet door het bereik van de gsm-palen destijds maar door een stoorzender, of jammer.

Dat apparaat werd in het verleden nog wel eens ingezet om mobiel telefoon verkeer te verstoren waardoor bellen of gebeld worden niet mogelijk was. De apparaten zenden een breedbandig stoorsignaal uit op de frequentiebanden 880 - 960 MHz, 1710 - 1880 MHz, 1900 - 2070 MHz en 2110 - 2170 MHz wat spraak- en dataverkeer in de omgeving van de jammer onmogelijk maakte.

Sommige instanties wilden op deze manier voorkomen dat mensen storende gesprekken voeren in diens ruimtes of het gebruik van een vaste telefoonlijn afdwingen.

Jammer genoeg werden deze jammers ook veelvuldig gebruikt door criminelen om bijvoorbeeld waarschuwingssystemen plat te leggen en de tracering van geldwagens onmogelijk te maken voor track & trace-systemen. Ook hulpdiensten ondervonden veel hinder van de jammers.

In 1999 werd het in bezit hebben en gebruiken van jammers verboden dankzij richtlijn 1999/5/EG. Deze richtlijn verbood het gebruik van onder andere jammers en andere stoorzenders. Dit verbod wordt actief gehandhaafd waarbij zelfs webshops en diensten als marktplaats in de gaten worden gehouden om handelaren van deze apparatuur zo snel mogelijk op te sporen en aan te pakken.

2. Samsung Galaxy Tab 10.1

Door toedoen van Apple was de verkoop van Samsung Galaxy Tab 10.1 tablets in Duitsland en Australië een tijdje aan banden gelegd. Samsung mocht de Android-tablet daar niet langer verkopen omdat patenten van de iPad zijn geschonden. Via ons land probeerde Apple destijds zowel de tablets de smartphones uit de Galaxy-serie te verbieden voor heel Eurpa. Ze maakte volgens Apple inbreuk op verschillende octrooien en intellectuele eigendomsrechten van de iPhone. Iedere dag dat er toch een Zuid-Koreaanse tablet over de toonbank ging, moest Samsung Apple 250.000 euro betalen.

Het verbod werd later opgeheven maar zelfs toen het verbod nog van kracht was wist Samsung deze te omzeilen door een aangepaste versie te verkopen.

3. Radardetector

Lekker scheuren over de Nederlandse wegen met een radarverklikker op het dashboard is er sinds 1 januari 2004 niet meer bij. Zo'n apparaat tast de frequenties van de radars waarmee de politie snelheden meet af. Het ding was mateloos populair bij snelheidsduivels, maar leverde dikwijls levensgevaarlijke situaties op. Niet alleen werd er door gebruik van de radarverklikker veel te hard gereden, ook het op de rem gaan staan bij een melding van de verklikker heeft menig botsing veroorzaakt.

Je mag in Nederland nog wel een radardetector bezitten, maar niet gebruiken. Als je dat toch doet, bekeurt de politie je met een boete van 250 euro en ben je het apparaat kwijt. In België kan zelfs je auto in beslag worden genomen als de hermandad merkt dat je ze te slim af wilt zijn. Vreemd genoeg mag bijvoorbeeld een Mini Coyote, een radarmelder uit Frankrijk die met gps- en gsm-technologie werkt, wel weer.

4. FM-zender

Het is in veel landen in de wereld niet toegestaan om zomaar op de FM-band uit te zenden. Dit kan namelijk allerlei storingen veroorzaken: Denk aan zendpiraten die legale radiostations de ether uitdrukken. Voor het uitzenden op de FM-band moet je in Nederland dus een vergunning (PDF) aanvragen.

Een FM-zender voor in de auto is in de meeste landen ook verboden. In Nederland was dit tot 2008 ook zo. Sindsdien mogen alleen goedgekeurde transmitters gebruikt worden. Zo'n zendertje, dat gevoed wordt door de sigarettenaansluiting in het dashboard, zorgt ervoor dat de output van een MP3-speler of een iPod wordt omgezet in een FM-signaal, die je vervolgens met je autoradio kunt ontvangen. Hoewel de kwaliteit van zulke transmitters in de praktijk dikwijls bedroevend blijkt, kan zo'n apparaatje uitkomst bieden voor radio-installaties die niet over een USB-poort beschikken.

5. Mosquito

Kinderen en jongeren onder de 25 jaar hebben een lichamelijk voordeel, dat in sommige gevallen ook als nadeel kan uitpakken. Ze horen namelijk hoge tonen die volwassenen ouder dan 25 over het algemeen niet meer horen. Als je een apparaat zulke hoge tonen laat produceren, heeft niemand daar last van, behalve die jongeren.

Dit is het idee achter de mosquito, een apparaat dat in Engeland erg succesvol is gebleken om hangjongeren uit speeltuintjes te weren. In Nederland zijn zulke apparaten sinds 2006 verkrijgbaar en kunnen ze door gemeenten worden opgehangen. Hoewel de inzet van deze pestapparaten ook in Nederland omstreden genoemd mag worden, is men in België zo ver gegaan om de mosquito volledig te verbieden.

CD&V Kamerlid Jef Van den Bergh in juni 2008 hierover: "Mosquito's zijn discriminerend ten opzichte van jongeren en laten een hele groep minderjarigen de prijs betalen voor het maatschappelijk onwenselijk gedrag van een minderheid van de jeugd. Bovendien zijn gezondheidsrisico's niet uit te sluiten." Europa raadt het gebruik van de mosquito af, maar heeft ze nog niet formeel verboden.

6. IMSI-catcher

Met een zogeheten IMSI-catcher kun je al het telefoonverkeer in de omgeving afluisteren. Het apparaat doet zich voor als virtuele telefoonmast, waardoor de telefoon denkt met een gewone zender van doen te hebben. In werkelijkheid is dat dus het kwaadaardige apparaatje. Zo'n 'man-in-the-middle aanval' mag door de politie met toestemming van een rechter-commissaris worden gebruikt, maar is voor anderen verboden.

"Als de IMSI-catcher wordt ingezet, verloopt de communicatie van alle GSM-telefoons die in een naburig gebied in gebruik zijn of standby staan via de IMSI catcher, en niet via de publieke zendmast. De IMSI-catcher scant dan alle frequenties van de aanbieders van een openbaar mobiel communicatienetwerk of -dienst. Daar komt nog bij dat de IMSI-catcher alle gesprekken kan afluisteren van telefoons die zich aanmelden bij de tijdelijke zendmast. Ook als die gesprekken zijn versleuteld. De IMSI-catcher kan afdwingen dat er geen versleuteling wordt gebruikt.", aldus Webwereld. Te enthousiast gebruik van de IMSI-catcher kan leiden tot grote storingen in het netwerk van mobiele operators.

7. Stun guns

Een stroomstootwapen, taser of stun gun schakelt tegenstanders uit, maar is volgens de producent ervan niet dodelijk. Toch zijn sinds de taser bij diverse politiekorpsen in de Verenigde Staten, Canada en het Verenigd Koninkrijk in gebruik is genomen, meer dan 200 verdachten na toediening van één of meerdere stroomstoten overleden. Een behoorlijk gevaarlijk ding dus.

In Nederland mogen arrestatieteams van de politie de wapens gebruiken, maar is verkoop aan burgers en de handel in de 'gadgets' verboden. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat het niet gebeurt. Een aantal jaren geleden werd een man van 20 uit Friesland bekeurd met een boete van 250 euro voor het bezit van een stroomstootwapen. Oh ja, en die flitsende Chinese iPhone 5 blijkt ook gewoon een ordinaire stun gun.

8. Laserpointers

Hartstikke handig, zo'n laserpointer waarmee je bij een presentatie bepaalde zaken uit kunt lichten voor je publiek. Maar deze apparaten, die op een gegeven moment bij iedere elektronicazaak te koop waren, werden eind jaren '90 een plaag op scholen. Leerlingen maakten er een sport van om de docent te pesten met een laserpuntje op het schoolbord. De verkoop van laserpointers werd een aantal jaar geleden verboden als het ding een vermogen van meer dan 1mW had. In vakjargon is dat laserklasse III en hoger. Laserpointers met een kleiner vermogen - met een minder intensieve straal - in klasse I en II zijn nog wel toegestaan. Laserpointers die niet voldoen aan de norm, kunnen oogbeschadigingen opleveren.

9. Modchips / R4

Moderne spelcomputers hebben allerlei beveiligingen ingebouwd waardoor het niet zomaar mogelijk is om een gekopieerd spel te spelen. Het doel hiervan is om piraterij te bestrijden. Tegenstanders menen echter dat fabrikanten zo verhinderen dat je zelf een spel voor een spelcomputer kunt programmeren. Daarom is het voor hen onwenselijk dat spelcomputers deze beveiliging meekrijgen.

Als 'oplossing' voor dit probleem hebben voornamelijk Chinese fabrikanten modchips ontwikkeld die op het moederbord van een spelcomputers kunnen worden gesoldeerd. Zo is de beveiliging te omzeilen. Op zo'n 'omgebouwde' console zijn wel alle gekopieerde spellen te spelen.

Nintendo aan het begin van dit decennium dat het genoeg moest zijn met piraterijproducten die het spelen van illegaal gekopieerde spellen op de Wii en Nintendo DS mogelijk maakten. Het bedrijf begon hierover een civiele rechtszaak. De rechter besloot vervolgens dat modchips en flashcards (zoals de populaire R4-kaart voor de DS) in Nederland verboden horen te zijn om dat ze "vrijwel uitsluitend gebruikt worden voor het omzeilen van de voorzieningen die Nintendo heeft getroffen om inbreuken op haar auteursrecht tegen te gaan." Pech voor de kleine ontwikkelaars dus.

10. Qualcomm chips

In 2008 verbood de Amerikaanse rechter de verkoop van 3G-chipsets van de firma Qualcomm. Het bedrijf zou namelijk drie patenten van Broadcom schenden. De uitspraak betekende dat Qualcomm bepaalde derde generatie (3G) mobiele chipsets niet meer mag produceren en verkopen. De chipsets verschaffen mobiele telefoons toegang tot het internet en datadiensten.

De rechter verbood ook bepaalde marketing en klantenservice-activiteiten van Qualcomm. Ook in het hoger beroep werd het verkoopverbod gehandhaafd. Enkele maanden later zijn de partijen alsnog tot een schikking gekomen. Dat is voor Qualcomm goed geweest, de chipset wordt inmiddels in heel wat smartphones gebruikt.

11. Elektronische sigaret

Fabrikanten van elektronische sigaretten hopen rokers van hun verslaving af te helpen door ze te laten overstappen op de e-sigaret - een digitaal rokertje zonder tabak en ontbranding. Daardoor komt er geen schadelijke teer en koolmonoxide in het lichaam. Daarnaast kun je ervoor kiezen of je de elektronische sigaret met of zonder nicotine gebruikt.

Een op het oog mooi streven van die fabrikanten, maar de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) liet in liet in januari 2008 een verklaring uitgaan waarin het waarschuwt voor het gebruik van de e-sigaret. Er is volgens de IGZ te weinig bekend over de veiligheid van het product. Mogelijk zijn er zelfs schadelijke effecten op de lange termijn. In Nederland is de verkoop van de elektronische sigaret weliswaar niet verboden, maar fabrikanten mogen het niet als geneesmiddel om te stoppen met roken aanprijzen.

In België ging men wel zo ver om de elektronische sigaret te verbieden. Daar was de sigaret volgens het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) een geneesmiddel omdat er nicotine inzit en geneesmiddelen mogen in België alleen verkocht worden na een grondig onderzoek en erkenning van het product. De enige e-sigaretten die nu in België verkocht mogen worden bevatten geen nicotine.

12. Illegale mediacenters

BREIN is al sinds jaar en dag aan het strijden tegen de illegale verspreiding van media. Een van de (onterechte) slachtoffers van deze strijd is Kodi. De software op zich is legaal, maar verschillende piraten breiden de software uit met allerlei plug-ins waarmee illegale streams bekeken of gedownload kunnen worden. BREIN heeft door de jaren heen verschillende partijen aangeklaagd die kant-en-klare hardware met Kodi en illegale plug-ins aanboden en heeft ook enkele partijen aangepast die alleen softwarepakketten verkopen vol met add-ons die het streamen of downloaden van illegale content mogelijk maakte.

Een algeheel verbod op hardware met Kodi (al dan niet met illegale plug-ins) is niet helemaal mogelijk, maar BREIN lijkt in elk geval voor elkaar te hebben gekregen via het Europese Hof de verkoop van vooraf geïnstalleerde mediaspelers die direct out of the box illegaal streamen mogelijk maakt verboden.

Zelfs dit apparaat werd (onterecht) door verschillende partijen aangemerkt als illegaal